Open VLD: “Blijf van het spaargeld van de mensen af”

Regeringspartij Open VLD is allerminst enthousiast over het voorstel van een aantal experten om het fiscale voordeel op spaarboekjes af te schaffen. “Wij zeggen zeer duidelijk: blijf van het spaargeld van de mensen af”, reageert Kamerlid Luc Van Biesen. De N-VA wil dan weer het belastingvóórdeel op spaarboekjes ten opzichte van andere producten de facto opheffen door de vrijstelling uit te breiden naar andere spaarproducten.

Bron: De Redactie

Op spaarboekjes worden intresten tot 1.880 euro momenteel niet belast, waardoor het spaarboekje populair blijft. Maar een groep van financiële experten wil dat belastingvoordeel geleidelijk aan schrappen, onder meer omdat andere financiële producten daardoor worden benadeeld en omdat de grote massa geld van de spaargrage Belgen daardoor niet wordt aangewend voor de economie.

Regeringspartij Open VLD staat echter niet voor te springen voor een afschaffing van het fiscale voordeel. “De basislijn moet zijn dat deze vrijstelling behouden blijft. Wij zeggen zeer duidelijk dat men van de spaarcenten van de mensen afblijft”, reageert Open VLD-Kamerlid Luc Van Biesen.

Volgens Van Biesen is het “heel belangrijk dat de gezinnen spaargeld kunnen behouden omdat ze op een bepaald ogenblik in hun leven soms een buffer nodig hebben”. “En dan moet men die buffer kunnen aanspreken. We moeten dat stimuleren.”

Uitbreiden naar andere producten

De N-VA wil dan weer dat de vrijstelling van roerende voorheffing uitgebreid wordt naar andere spaarproducten. Op die manier zou het belastingvoordeel op spaarboekjes ten opzichte van andere producten de facto opgeheven worden. Hoeveel die vrijstelling dan nog mag bedragen, daarover moet de partij zich nog beraden.

“Dat zou ook een vrijstelling van 1.880 euro kunnen zijn”, zegt N-VA-Kamerlid Veerle Wouters. “Maar we moeten eerst grondig bekijken wat de budgettaire impact van dergelijke beslissingen zijn.”