Van Biesen: “Nood aan vennootschapsbelasting die kmo’s en multinationals gelijk behandelt”

12524055_10153871364424747_9218716115029434030_nOpen Vld Kamerlid Luk Van Biesen riep Financiënminister Van Overtveldt in de Kamer op om werk te maken van een vennootschapsbelasting die kmo’s en multinationals gelijk behandelt en aantrekkelijk is voor beiden om in België te ondernemen. Hij deed dit naar aanleiding van de Europese veroordeling van de ‘excess profit rulings’.

In 2005 ontwierp de federale regering een belastingvoordeel voor grote multinationals die zich in ons land zouden vestigen of besloten hier te blijven. Deze zogenaamde ‘excess profit rulings’ werden door alle regeringen in het buitenland aangeprezen en in België verdedigd. De Europese Commissie oordeelde onlangs echter dat het gaat om illegale staatssteun, ten nadele van kmo’s. 

Luk Van Biesen, lid van de commissie Financiën, stelt vast dat dit systeem botst op de limieten. “Multinationals krijgen een voordeel op de vennootschapsbelasting waarvan onze eigen kmo’s niet kunnen genieten. Nochtans zijn zij de ruggengraat van onze economie en goed voor 70% van de tewerkstelling. Een dergelijke verstoring is niet eerlijk. Bovendien bleek in de praktijk dat in sommige gevallen tot wel 90% van de winst onbelast bleef. Dat is een zware ontsporing, die niet in verhouding staat tot het voordeel dat ons land haalt uit de aanwezigheid van die grote bedrijven.” 

Van Biesen roept daarom bevoegd minister Van Overtveldt op om werk te maken van een eerlijkere vennootschapsbelasting die enerzijds KMO’s en multinationals gelijk behandelt, en anderzijds investeringen en ondernemen in dit land voor beiden aantrekkelijk maakt. Daarnaast vraagt hij de minister om de fiscale rechtszekerheid te garanderen voor de bedrijven die van de ruling konden gebruik maken. 

Van Overtveldt benadrukte dat hij onmiddellijk is gestopt met het afsluiten van de bewuste rulings. Hij eist dat de andere Europese lidstaten even doortastend handelen. Ook hij wil de rechtszekerheid van de bedrijven in ons land niet aantasten en wijst daarbij op de mogelijke negatieve gevolgen voor het investeringsklimaat in ons land.