Hervorming vennootschapsbelasting is een noodzaak

In België worden vennootschappen belast aan een tarief van 33 % (met crisisbijdrage is dit 33,99%). Bepaalde vennootschappen (KMO’s die aan bepaalde voorwaarden voldoen) kennen een verlaagd tarief van 24,25% op de eerste 25.000 euro. Maar vooraleer de belastbare winst gekend is, zijn er tal van wetten en regels die moeten toegepast worden (o.a. aftrekken, verworpen uitgaven, compenseerbare verliezen ed.). Momenteel is de vennootschapsbelasting in België zo complex dat het niet voor iedereen mogelijk is zelf nog de boekhouding te doen. Daarom is er dringend nood aan een hervorming van de vennootschapsbelasting volgens Luk.

Momenteel is Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, een hervorming van de vennootschapsbelasting aan het uitwerken. Maar wat deze hervorming zal inhouden is nog niet duidelijk. Wel is het zeker dat deze hervorming, met het oog op de begroting, volgens Luk budgetneutraal dient te gebeuren. Er zijn voldoende initiatieven genomen door Minister Van Overtveldt, maar deze zijn te weinig uitgedragen. Zo heeft de bankentaks meer dan een jaar geduurd. De diamanttaks, daar is niets van gekomen, dat zit nog vast. De speculatietaks, daar zijn nog heel wat problemen rond. Er zijn heel wat zaken die duidelijk in de begroting ingeschreven staan, waar vandaag een vraagteken bij staat.

De vennootschapsbelasting moet zo hervormd worden dat de tarieven ook effectief naar omlaag gaan voor de vennootschappen. Het gaat om de eerste indicator die internationale ondernemingen bekijken om te bepalen of ze in België investeren. Momenteel zitten we daar bij de hoogste van Europa, dat moeten we aanpassen. Maar het moet er ook voor zorgen dat er een gelijke behandeling komt tussen de KMO’s en de multinationals.

Verder moet de vennootschapsbelasting eenvoudiger en duidelijker zijn. Dit zal voor meer rechtszekerheid zorgen bij de KMO’s en voor minder conflicten met de FOD financiën. Het kan ook de drempel verlagen om mensen aan te moedigen een eigen vennootschap op te richten.

Tenslotte is Luk voorstander voor het behoud van de notionele intrestaftrek. Naast de notionele intrestaftrek moet er evenzeer een notionele arbeidscomponent worden ingevoerd. Zo beloon je de bedrijven die het eigen vermogen versterken en mensen aanwerven.

Kortom er moet nu echt werk gemaakt worden van een hervorming van de vennootschapsbelasting, budgetneutraal voor de begroting, maar met een grote positieve impact voor de KMO’s en gelijke rechtvaardige behandeling van alle vennootschappen.

Bekijk hier het debat met Luk tijdens de 7e dag.