Gesprek met VSOA

Op vraag van Luk vond er een ontmoeting plaats tussen enkele mensen van het VSOA (Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt) en de partij. Deze ontmoeting is belangrijk in het kader van een goede samenwerking tussen onze partij en het middenveld. Het belangrijkste hierbij is dat zowel de partij als het middenveld en het VSOA op dezelfde golflengte zitten.

Het VSOA was tijdens de ontmoeting vertegenwoordigd door dhr. François Fernandez-Corrales (Algemeen voorzitter VSOA), dhr. Henk Herman (Secretaris Generaal VSOA) en dhr. Marc De Mulder (Voorzitter VSOA groep Post en van de werkgroep overheidsbedrijven). Deze heren haalden aan dat het momenteel niet altijd eenvoudig is om op dezelfde golflengte te zitten. Het water is vaak te diep en in plaats van bruggen te bouwen worden er vaak baggeraars in het sop gestuurd. Daarom moeten we nauwer samenwerken met het VSOA. Maar dit kan enkel als er een duidelijke communicatie is tussen beide partijen.

Er werd ook aandacht gegeven aan de samenwerking tussen het VSOA en de studiedienst van Open Vld. Mensen van het VSOA hebben vaker een beter beeld van de reële situaties op terrein. Zo hebben ze een beter inzicht in de noden die er zijn en waar wij – als partij en parlementsleden – kunnen ingrijpen. De communicatie tussen beide partijen is daarom van cruciaal belang.

Het VSOA en het ACLVB zijn enorm belangrijk voor onze partij en zo ook de syndicale verkiezingen in het voorjaar. Volgens Luk zou iedereen die gemachtigd is om een stem uit te brengen bij deze verkiezingen, ook daadwerkelijk moeten gaan stemmen. Zonder deze mensen wordt het liberale gedachtengoed niet verdedigd! Wij hebben hun steun nodig, maar zij hebben in het voorjaar onze steun nodig!

Tot slot wenst Luk het ACLVB veel succes met de verkiezingen in het voorjaar!