Open VLD wil sleutelen aan notionele intrestaftrek

Open VLD wil de vennootschapsbelasting verlagen én de notionele intrestaftrek linken aan de evolutie van de lonen die een bedrijf uitbetaalt.

In navolging van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) komt ook Open VLD met een voorstel om de vennootschapsbelasting te verlagen. Van Overtveldt pleitte vorige zaterdag in De Tijd voor twee tarieven. Ofwel betalen bedrijven de huidige belasting van 33,99 procent op hun winst, maar met het behoud van de bestaande aftrekposten. Ofwel betalen ze een tarief van 20 procent, maar dan zonder een beroep op de aftrekposten te doen.

Bron: De Tijd

‘Als u het tarief verlaagt, heeft u onze steun. Als u het vereenvoudigt ook’, zei Patrick Dewael, de fractieleider van Open VLD, gisteren tijdens het vragenuurtje in de Kamer. ‘De vennootschapsbelasting is te hoog, weinig transparant en oneerlijk ten opzichte van kmo’s die zich niet op allerlei aftrekposten en fiscale spitstechnologie kunnen beroepen.

Open VLD wil de vennootschapsbelasting verlagen en dat financieren door enkele van de bestaande aftrekposten af te schaffen. De notionele intrestaftrek blijft behouden, maar de liberalen willen dat belastingvoordeel voor bedrijven met veel eigen vermogen aanpassen. ‘Laat de aftrek afhangen van de loonmassa. Beloon bedrijven die mensen in dienst nemen’, stelt Dewael voor.

‘Bedrijven die hun werknemers goed betalen of extra mensen aanwerven, worden daarvoor beloond’, verduidelijkt Kamerlid Luk Van Biesen, de fiscale expert van Open VLD. ‘Met de introductie van een tewerkstellingsvoorwaarde geven we een belangrijk signaal. De notionele intrestaftrek is geen fiscaal cadeau, maar een stimulans om het eigen vermogen te versterken en mensen aan te werven.’

Volgens Van Biesen zal de vennootschapsbelasting ook na de hervorming jaarlijks zo’n 13 miljard euro opbrengen. ‘Maar de grote bedrijven zullen 2 miljard euro meer betalen, de kmo’s 2 miljard euro minder. Het is dus een belastingverschuiving van de kleine naar de grote bedrijven.’

CD&V, de derde Vlaamse partij in de regering-Michel, is niet opgezet met het debat over de vennootschapsbelasting. ‘Ik begrijp niet hoe een minister enkele maanden na het afronden van de taxshift met zo’n plan kan komen’, zei Kamerlid Eric Van Rompuy in de Kamer. ‘We moeten een begrotingstekort van 11 miljard wegwerken en hij wil een extra hypotheek van 3 miljard euro op het budget leggen. Hoe gaan we dat betalen?’

De christendemocraten gaan ervan uit dat de plannen van Van Overtveldt een serieus gat in de staatskas zullen slaan. ‘Beloftes moeten geloofwaardig zijn en ik pleit voor een serieux in het fiscaal beleid’, aldus Van Rompuy, die daarvoor applaus kreeg vanop de oppositiebanken.

Van Overtveldt wuifde de kritiek weg. Doordat de Europese Commissie de fiscale deals die ons land met enkele multinationals sloot, heeft vernietigd, is ons land volgens hem niet meer competitief. ‘Natuurlijk moeten we rekening houden met de impact op het budget. Maar wie onvoldoende competitief is, mist investeringen en jobs. Ook dat is een budgettair probleem dat we moeten aanpakken.’