Kris Peeters blokkeert duurder woonkrediet

De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) wil de herfinanciering van een woonkrediet duurder maken. Open VLD zet de deur op een kier, maar Kris Peeters (CD&V) slaat ze weer dicht.

De Beroepsvereniging van het Krediet trok gisteren opnieuw aan de alarmbel. Volgens het jaarverslag heeft de golf van herfinancieringen op de hypotheekmarkt in 2014 en 2015 de banken en kredietinstellingen ‘miljarden’ gekost. Nu kunnen de banken een schadevergoeding van drie maanden interest op het resterende bedrag eisen, de zogeheten wederbeleggingsvergoeding, maar volgens bestuursvoorzitter Gérald Bogaert is dat ‘onvoldoende om het verlies te compenseren’.

Bron: De Standaard

Nieuwe hypotheekwet

De sector pleit er dan ook luidop voor om de huidige wederbeleggingsvergoeding van maximaal 3 maandeninterest te verhogen voor langlopende woonkredieten. Een eis die niet nieuw is – in het verleden pleitten de banken al voor een verhoging tot 6 maanden, hetniveau van de jaren negentig – maar wel bijzonder actueel. Want de regering is volop bezig met het hertekenen van de hypotheekwet. Die moet uiterlijk tegen 21 maart aangepast worden aan een nieuwe Europese richtlijn.

De kredietsector hoopt daarvan gebruik te maken om hun eis alsnog op de politieke agenda te krijgen. Open VLD zet daarvoor alvast de deur op een kier. ‘In principe zijn we geen voorstander van een wijziging, maar we zullen hun argumenten bekijken’, houdt het liberaal parlementslid Luc Van Biesen bewust een slag om de arm.

Maarconsumentenorganisatie Test-Aankoop is niet te spreken over het ultieme manoeuvre van de kredietsector. ‘Wij zijn tegen’, zegt woordvoerder Simon November. ‘Dit is voor de consument een van de weinige voordelen van de lage rente en dat wil men nu ook afpakken.’

Volgens Test-Aankoop zou een verhoging de consument twee keer doen bloeden. ‘Een te hoge wederbeleggingsvergoeding zou de kredietnemers ervan doen afzien opnieuw over hun krediet te onderhandelen. Met als resultaat minder concurrentie tussen de banken en op termijn mogelijk een stijging van de rentevoeten.’

Op het kabinet van Minister van Economie en Consumentenzaken, Kris Peeters (CD&V), wil men dan ook niet plooien voor de eisen van de banken. ‘De Europese richtlijn laat inderdaad enige vrijheid voor de wederbeleggingsvergoeding’, bevestigt kabinetswoordvoerder Koen Colpaert. ‘Maar minister Kris Peeters kiest er in het wetsontwerp voor om de termijn van 3 maanden interest niet te verhogen. De consument krijgt zo de nodige ruimte voor een wederbelegging of herfinanciering’.

Woonkredieten vergelijken

Het voorontwerp van de nieuwe hypotheekwet ligt nu voor advies bij de Raad van State. De nieuwe wet moet de consument toelaten om woonkredieten bij verschillende banken beter met elkaar te vergelijken. De kredietgever zal de consument telkens een standaardformulier moeten voorleggen met een duidelijke lijst van voorwaarden en verplichtingen die aan het krediet verbonden zijn. Het parlement moet de nieuwe hypotheekwet eind deze maand wel nog bespreken en goedkeuren.

Nico Tanghe ■