Van Overtveldt doet kassa te weinig rinkelen

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zag afgelopen weekend zowel de pijlen van CD&V als van Open VLD op zich gericht. Volgens CD&V-voorzitter Wouter Beke vertoont Van Overtveldt “een gebrek aan ernst” omdat hij de ­vennootschapsbelasting wil verlagen op een moment dat de federale regering haar begroting niet op orde heeft. En Open VLD verwijt de minister dat zijn maatregelen te weinig geld in het laatje brengen.

Bron: Het Nieuwsblad

Johan Van Overtveldt (N-VA) blijft bij zijn voornemen om ­tegen de begrotingscontrole in maart een verlaagde vennootschapsbelasting op tafel te leggen. De minister van ­Financiën doet dat tegen de wil van zijn coalitiepartners CD&V en MR. CD&V vreest namelijk dat Van Overtveldts operatie de begroting in het rood zal duwen, en minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) vindt dat hij te laat komt met zijn voorstel.

Open VLD reageert op het eerste gezicht genuanceerder. Kamerlid Luk Van Biesen noemt Van Overtveldt zelfs “een van de sterkhouders in de regering” als het gaat om zijn werk in de Eurogroep. Maar over Van Overtveldts werk in de ­federale regering, hebben de liberalen geen hoge pet op. Van Biesen: “De voorstellen die hij gedaan heeft, zijn zwak en juridisch weinig onderbouwd. En hij heeft te veel initiatieven genomen die niet zijn omgezet in wetgeving.”

Met andere woorden, de maat­regelen van Van Overtveldt – denk aan de kaaimantaks, karaattaks, fiscale regularisatie en speculatietaks – brengen te weinig op. “Hopelijk komen er de volgende weken duidelijke cijfers over zowel de inkomsten als de uitgaven”, zegt Van Biesen.

Hannes Cattebeke ■