“Wij geloven minister Van Overtveldt niet meer”

Het voorstel van minister Johan Van Overtveldt om de belasting op vennootschappen te verlagen, oogst scherpe kritiek. Zelfs van zijn partners binnen de meerderheid.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wil de vennootschapsbelasting verlagen om de concurrentiekracht van onze bedrijven te verhogen. Maar dat plan stuit op heftig verzet van andere partijen, omdat de minister met deze maatregel, waarvan de kosten op 3,5 miljard euro worden geraamd, het begrotingsevenwicht in gevaar zou brengen.

Bron: Gazet van Antwerpen

“Van Overtveldt is de Mol in de federale regering”, zei Dirk Van der Maelen (sp.a) zondag in De Zevende Dag. “Zijn cijfers kloppen niet. In zijn opmaak van de begroting raamt hij de inkomsten voortdurend te hoog en de uitgaven te laag. Ik geloof die minister niet meer.”

CD&V schiet met scherp

Maar ook regeringspartner CD&V twijfelt aan de cijfers van Van Overtveldt. “Als wij aan de Europese normen willen voldoen, dan moeten we vooral zorgen voor voldoende inkomsten voordat we belastingen gaan verlagen”, zegt CD&V-voorzitter Wouter Beke. “En op dat gebied zijn er heel wat vragen. Waar blijven bijvoorbeeld de door Johan Van Overtveldt beloofde opbrengsten van de karaattaks op diamant, van de fiscale regularisatie en van de speculatietaks voor beleggers? Die blijven ver achter op de gestelde verwachtingen.”

Beke is opvallend scherp voor Van Overtveldt. Zijn partij ergert zich aan het eigengereide optreden van de minister en zijn partij. Niet alleen over de fiscale hervormingen, maar ook over de communautaire plannen van de N-VA en haar houding in de vluchtelingencrisis en het euthanasiedebat.

Zijn er dan problemen binnen de federale coalitie op til? “Nee, dat niet”, zei Kamerlid Eric Van Rompuy zondag. “Maar Johan Van Overtveldt voert de taxshift niet op een correcte manier uit.”

Ook Open Vld, de andere regeringspartner van de N-VA, fronst de wenkbrauwen bij de fiscale plannen van Van Overtveldt. Dat is opmerkelijk, want als het om belastingverlagingen gaat, staan de liberalen doorgaans applaudisserend op de voorste rij.

“Bij heel wat inkomsten uit de begroting staat vandaag nog een vraagteken”, verklaart Kamerlid Luk Van Biesen. “Wij zijn uiteraard voor een verlaging van de vennootschapsbelasting, maar dan wel alleen als dat budgetneutraal kan.”

N-VA-vicepremier Jan Jambon vindt dat de critici van Van Overtveldt te veel op de man spelen. Volgens Jambon zullen de effecten van al die nieuwe taksennog op zich laten wachten tot volgend jaar, omdat ze pas zijn ingevoerd. De N-VA ergert zich duidelijk aan dekritiek van de regeringspartners, vooral aan die vanCD&V. “Een van onze partners probeert

voortdurend stokken in onze wielen te steken”, zegt N-VA-Kamerlid Peter Dedecker.

Multinationals en kmo’s

Volgens Michel Maus, docent fiscaal recht aan de VUB, is een verdere fiscale hervorming wel degelijk nodig. “Maar daarbij moet niet in één richting worden gekeken. De kloof tussen de multinationals en de kmo’s kan niet blijven duren”, vindt hij. “Nieuwe maatregelen dringen zich op, daarin kan ik minister Van Overtveldt volgen. Maar als de belasting op vennootschappen wordt verlaagd, dan moeten daar ook investeringen en engagementen in verband met de tewerkstelling tegenover staan.”

“Alles draait op dit moment rond de vraag welk effect de verlaging van de vennootschapsbelasting zou hebben op de volgende begroting”, aldus Maus. “Maar volgens mij moet deze discussie los staan van de begroting, want het gaat ook om de gevolgen op langere termijn. Dat moet grondig worden bestudeerd in werkgroepen.”

“Wat gebeurt er als de economie weer aantrekt? Welk effect hebben deze maatregelen in een groeifase? Wanneer krijgen we een realistisch beeld op de terugverdieneffecten? Ook met die vragen moet rekening worden gehouden. Daarom ben ik geen voorstander van een beleid op korte termijn”, zegt Michel Maus.

Na dit weekend blijft vooral de verstoorde verhouding tussen CD&V en N-VA hangen. Wouter Beke: “Wij zijn verkozen om beleid te voeren, niet om ballonnetjes op te laten. Het is niet onze schuld dat de ideetjes van N-VA geen 24 uur standhouden.”

lex moolenaar ■