‘Dit moeten we uitzoeken, de vraag is hoe’

Ook Open VLD en CD&V willen dat het parlement zich buigt over de Panama Papers maar vinden een onderzoekscommissie, in tegenstelling tot de N-VA, niet noodzakelijk de beste manier om dat te doen.

Bron: De Standaard

Meerderheid en oppositie veroordeelden gisteren tijdens de commissie Financiën in de Kamer unisono de belastingontwijking en -ontduiking die de zogenaamde Panama Papers hebben blootgelegd. Dat het met belastinggeld rechtgehouden Dexia duchtig meehielp met het opzetten van fiscale schermvennootschappen, is vooral voor de N-VA en Groen voldoende reden om de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie te bepleiten, waarbij de betrokkenen onder ede gehoord kunnen worden (DS 12 april).

Gisteren bleek tijdens de commissievergadering dat Open VLD en CD&V daar minder voor staan te springen. Beide partijen wijzen erop dat een bijzondere commissie zonder gerechtelijke onderzoeksbevoegdheden misschien meer aangewezen is. Zo’n commissie dreigt minder in het vaarwater van de Bijzondere Belastinginspectie te komen, merkt kamerlid Luk Van Biesen op. Bij CD&V brengt men de onderzoekscommissie-Sabena in herinnering, waar de Zwitserse bestuurders van Swissair een kruisverhoor niet zagen zitten. ‘De voordelen van een onderzoekscommissie stoppen aan de grens. Dat kan ook in dit dossier problematisch worden’, merkt men bij CD&V op, ‘we moeten de Panama Papers verder opvolgen, de vraag is wat daartoe de beste weg is.’

Profilering

Bij Open VLD stellen ze zich vragen bij de drijfveren van N-VA. ‘N-VA loopt nu al dagen om een onderzoekscommissie te roepen, maar heeft nog geen enkel voorstel daartoe op papier gezet. Gemakkelijke profilering’, valt bij de liberalen te horen. Ze wijzen erop dat de oprichting van een onderzoekscommissie enige tijd in beslag neemt, terwijl een bijzondere subcommissie in de Kamer wel meteen van start kan gaan.

Ook SP.A en PS zitten eerder op die lijn. Kamerlid Peter Vanvelthoven (SP.A) had gisteren daarom wel al een verzoek klaar voor een subcommissie die het Belgische luik in de Panama Papers bekijkt.

Vandaag hakken de fractievoorzitters tijdens een overleg de knoop door, maar de kans dat er een heuse onderzoekscommissie komt, lijkt erg klein.

Voor de N-VA is dat niet onoverkomelijk. ‘We hebben altijd gezegd dat een onderzoekscommissie voor ons aangewezen lijkt’, merkt Peter De Roover op, ‘maar als de collega’s goede argumenten hebben waarom een andere formule meer aangewezen is, dan zullen wij daarnaar luisteren. Als de kat maar muizen vangt.’ Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) stelde gisteren ook al 8 maatregelen voor die de regering versneld invoert. Zo wordt de boete voor het niet aangeven van een fiscale constructie vervijfvoudigd.

Jan-Frederik Abbeloos ■