Open VLD wil vaste fraudecommissie

De meerderheid blijft verdeeld over de parlementaire aanpak van de Panama Papers. Opvallend: de Vlaamse liberalen pleiten voor een extra vaste commissie Fraudebestrijding.

Zoals bekend pleiten de N-VA en Groen voor een heuse parlementaire onderzoekscommissie om de belastingontwijking en -ontduiking te onderzoeken die de zogenaamde Panama Papers hebben blootgelegd (DS 14 april). CD&V en Open VLD vrezen dat zo’n onderzoekscommissie weinig kan bijbrengen als de zaak al in handen is van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) en het parket, maar ze willen ook niet weggezet worden als partijen die de fiscale fraude niet zo erg vinden.

Bron: De Standaard

De Vlaamse liberalen pleiten daarom voor een volwaardige, en vaste, commissie Fraudebestrijding. ‘Die kan werk maken van wetgevende initiatieven én tegelijk onderzoek doen naar wat is fout gelopen’, zegt kamerlid Luk Van Biesen (Open VLD). Geen tijdelijke commissie dus, maar eentje die zich gedurende de hele legislatuur buigt over het probleem. ‘Het risico van een onderzoekscommissie is dat we lang werken aan het opstellen van aanbevelingen, terwijl er nu al wetgevend werk kan worden verricht.’ Van Biesen wijst erop dat de parlementaire commissie Fraude in 2009 al een pak aanbevelingen heeft gedaan. Een aparte commissie is volgens Van Biesen nodig omdat de aanpak van fraude op het snijvlak ligt van de commissies Justitie, Financiën én Buitenlandse Zaken.

Dexia

De SP.A wil niet talmen met dat wetgevend werk en vraagt een tijdelijke fraudecommissie die nog voor het zomerreces de nodige wetten regelt. ‘We willen geen praatbarak. In navolging van de commissie Terreurbestrijding moeten we snel kunnen handelen,’ zegt Peter Vanvelthoven. De SP.A wil daarbij veel verder gaan dan de voorstellen die de regering al gedaan heeft. Zo vinden de socialisten onder meer dat banken verplicht aan de fiscus moeten melden wanneer klanten een buitenlandse bankrekening of offshore-constructie hebben, dat Panama terug op de lijst van belastingsparadijzen komt en dat de afkoopwet wordt afgeschaft voor grote fiscale fraude.

Tegelijk willen de socialisten dat een aparte onderzoekscommissie alsnog de tijd neemt om grondig na te gaan wat er met de Panama-route van Dexia is gebeurd en wie daar verantwoordelijk voor was. Deze week moet duidelijk worden hoe het parlement de zaken zal aanpakken.

Jan-Frederik Abbeloos ■