Eén procent belastingteruggaven gebeurt op verkeerd rekeningnummer

Belastingplichtigen die recht hebben op een teruggave moeten op hun belastingaangifte het correcte rekeningnummer invullen waarop het geld gestort wordt. Ook op het aanslagbiljet staat het rekeningnummer vermeld; bij fouten kan men dit later nog laten rechtzetten. In 2014 werden voor het geheel van de teruggaven 55.456 teruggekeerde bedragen genoteerd, dat is 1,2 procent van het totaal. Voor 2015 bedroeg het aantal retours nog maar 44.000. Dat blijkt uit cijfers die Luk Van Biesen (open Vld) opvroeg bij minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA).

Bron: Belga

Het iets hogere cijfer in 2014 kan volgens Van Overtveldt verklaard worden doordat er synchronisatieproblemen waren, waardoor niet altijd het correcte rekeningnummer vermeld werd bij uitbetaling. Maar volgens Van Biesen ligt de fout niet alleen bij de belastingadministratie. “De belastingplichtigen worden maximaal gesensibiliseerd om de juistheid van het vermelde rekeningnummer te controleren. Het is dan ook aan hen om na te gaan of het rekeningnummer op het aanslagbiljet wel correct vermeld staat en zoniet contact op te nemen met de FOD Financiën”, aldus het Kamerlid.

Hij verwacht dat het aantal teruggaven op verkeerde rekeningnummers dit jaar nog meer zal afnemen.