‘En hoeveel banen creëren die tien procent?’

Dat vijfentachtig procent van de aandelen en obligaties in handen is van de tien procent meest vermogenden, is voor Open VLD en N-VA geen extra argument om een meerwaardebelasting in te voeren.

‘Die cijfers maken weinig indruk en veranderen helemaal niets aan ons standpunt hoor’, zegt Luk Van Biesen, de fiscale specialist bij Open VLD over het aandelenbezit van de meest vermogenden.

‘Vooraleer je die groep aanspreekt, zou ik eerst wel eens een degelijke studie willen zien van wat die tien procent betekent voor onze economie, voor hoeveel banen die groep zorgt. Vergeet bovendien niet dat de meerwaarden voor een bedrijfsleider van een kmo vaak een zeer welkom pensioen vormen.’

Bron: De Standaard

In die groep van tien procent meest vermogenden valt al wie een netto gezinsvermogen heeft van meer dan 700.000 euro. Van Biesen wijst erop dat dat nu ook niet zo heel uitzonderlijk is om in die groep te zitten. ‘Als je in Kraainem, waar ik woon, een huis hebt met daarnaast bijvoorbeeld een stukje bouwgrond zit je al heel snel aan dat bedrag. Een belasting specifiek gericht op de “one percent”, allemaal goed, maar je moet oppassen als je verder afzakt naar de tien procent meest vermogenden. Voor je het weet, ben je de groep van vijftien of twintig procent meest vermogenden extra aan het belasten.’

De cijfers bieden aan de andere kant ook argumenten voor wie vindt dat aandelenbezit ‘gedemocratiseerd’ moet worden. Een piste die daarbij al eerder op tafel heeft gelegen, is de belastingvrijstelling voor de eerste 1.880 euro per persoon op een spaarboekje uitbreiden naar andere financiële producten. ‘Dat is voor ons bespreekbaar’, aldus Van Biesen. (cv)