Giften en schenkingen aan hogescholen voortaan fiscaal aftrekbaar

De Kamercommissie Financiën nam vandaag unaniem het wetsvoorstel van Open Vld Kamerlid Luk Van Biesen aan waardoor giften en schenkingen aan hogescholen ook fiscaal aftrekbaar worden. “Op die manier wordt de ongelijkheid tussen universiteiten en hogescholen wat betreft belastingverminderingen weggewerkt en krijgt het wetenschappelijk onderzoek aan de hogescholen een stimulans.” De hogescholenkoepel VLHORA reageert tevreden op de stemming.


Vandaag mogen universiteiten fiscale attesten uitreiken voor giften en schenkingen, maar hogescholen niet. Volgens Van Biesen is deze ongelijke behandeling ondertussen achterhaald: “Zowel de universiteiten en hogescholen zijn immers decretaal verplicht om wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Het is dus logisch dat alle hogere onderwijsinstellingen gelijke toegang krijgen tot financieringsbronnen.” Hij diende in 2013 reeds een wetsvoorstel in om hieraan te verhelpen. Deze legislatuur werd het voorstel hernomen en mede ondertekend door N-VA Kamerlid Veerle Wouters.

Volgens de liberalen kunnen giften een voorname inkomstenbron voor de hogescholen zijn op een moment dat de overheid over weinig budgettaire ruimte beschikt. De hogescholen trokken recent zelf nog aan de alarmbel. “Giften en schenkingen uit de privé kunnen dus een welgekomen aanvulling zijn. Daarnaast zal dit wetsvoorstel het wetenschappelijk onderzoek aan de hogescholen stimuleren, wat de innovatie en dus ons economisch weefsel ten goede zal komen.”

Giften en schenkingen kunnen wel degelijk het verschil maken voor onderwijsinstellingen. Zo ontving het Leuvens Universiteitsfonds in 2012 maar liefst €20 miljoen giften. “Deze fiscale maatregel zou de Vlaamse hogescholen die hun praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in de toekomst verder willen uitbouwen, dus zeker ten goede komen. Vlaamse hogescholen verrichten vaak onderzoek in samenwerking met KMO’s en not for profit-instituten zoals bijvoorbeeld regionale ziekenhuizen”, zegt Van Biesen.

De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA), de officiële koepel van alle hogescholen in Vlaanderen, ondersteunt volmondig het wetsvoorstel van Open Vld dat vanmiddag met Kamerbrede steun werd aangenomen.