Overheid betaalt 1 op 3 facturen te laat

De federale overheidsdiensten hebben vorig jaar meer dan een derde van hun inkomende facturen te laat betaald.

Exact 80.834 facturen werden in 2015 te laat betaald, achterhaalde Open Vld-Kamerlid Luc Van Biesen bij minister van Begroting Sophie Wilmès (MR). Dat zijn er minder dan in 2014 (109.276), maar nog steeds veel te veel, vindt Van Biesen. Ondanks grote inspanningen blijft het immers zo goed als een status quo tegenover 2013, toen er 89.000 te laat betaalde facturen waren. Koplopers in 2015 zijn de FOD Justitie met meer dan 35.000 achterstallige facturen en de FOD Financiën met 10.366. Zij hebben ook de langste betalingstermijn – respectievelijk 54 en 49 dagen. Het gemiddelde voor alle overheidsdiensten is 43.

Bron: Het Laatste Nieuws

Inhaaloperatie

“In de meeste gevallen is er vertraging door een betwisting, maar vaak zijn er ook te weinig kredieten beschikbaar op het moment dat de betaling moet gebeuren”, aldus Kamerlid Van Biesen. “Er wordt hard aan gewerkt, onder meer via betere opvolging van facturen en kredietnota’s. Maar een positieve trend is nog niet waarneembaar. Het laattijdig betalen van facturen heeft tot gevolg dat er in 2015 voor 376.000 euro aan nalatigheidsintresten moesten betaald worden – fors meer dan de 232.000 euro van 2014.” De liberaal verwacht wel beterschap in 2016. Onder andere de FOD Justitie is met een inhaaloperatie gestart. Tijdens de eerste helft van dit jaar is die uitgegroeid tot beste betaler van de overheid. (DDW)