Meer dan 1 miljoen belastingplichtigen kiest voor papieren aangifte

Juni is de maand van de belastingaangiften. Steeds meer belastingplichtigen kiezen ervoor hun aangifte in de personenbelasting in te vullen via tax-on-web. Belastingplichtigen die opteren voor een papieren aangifte zouden deze reeds moeten ontvangen hebben, zo blijkt uit antwoord van Minister van Financiën Van Overtveldt op een vraag van Luk. Indien dit niet het geval zou zijn, moeten zij zelf contact opnemen met de FOD Financiën.

Verder informeerde de Minister dat voor het aanslagjaar 2015 er 1,07 miljoen papieren aangiften werden ingevuld. Bij dit cijfer dient volgens Luk wel rekening gehouden te worden met bepaalde situaties waarbij belastingplichtigen niet de mogelijkheid hebben om een aangifte in te dienen via tax-on-web. Dit is onder meer het geval indien het een aangifte betreft van een in 2016 overleden belastingplichtige; een weduwe of weduwnaar sinds 2016; belastingplichtigen die minder dan een jaar feitelijk gescheiden zijn en die elk een afzonderlijke aangifte willen doen.

Tot slot doet de belastingadministratie er alles aan om de dienstverlening te optimaliseren. Zo is tax-on-web een gebruiksvriendelijke elektronische dienst geworden om een aangifte in te dienen, waarbij de gegevens grotendeels vooraf ingevuld zijn, fouten onmiddellijk herkend en gemeld worden, er een raming van de berekening gemaakt wordt, enz.

Tax-on-web zou misschien nog meer succes hebben door uitgebreidere toegangsmogelijkheden. Vanaf dit aanslagjaar kan de belastingplichtige toegang krijgen tot tax-on-web via een draadloze kaart of een connectie met een unieke code of via een mobiele applicatie. Maar ook de generaties spelen hier een belangrijkere rol. Oudere generaties kiezen nog vaker voor een papieren aangifte, terwijl de jongere generatie meer zal opteren voor de online applicaties. Op termijn zal hier dus ook een verschuiving voelbaar zijn.

De papieren aangifte in de personenbelasting, aanslagjaar 2016 moet voor 30/06/2016 ingediend worden. Via Tax-on-web heeft u nog de tijd tot 13/07/2016.

Klik hier voor vraag en antwoord