Optima Bank – hoe kon dit gebeuren?

IMG_9930

Tijdens het vragenuur vorige week donderdag in de Kamer vroeg Luk naar antwoorden in het dossier Optima. Eerder werd de Optima bank failliet verklaard door de rechtbank van koophandel te Gent, maar bepaalde handelingen die gesteld werden voorafgaand aan het faillissement deden toch enkele vragen rijzen. Minister Van Overtveldt gaf de nodige antwoorden.

Voor Luk is het onbegrijpelijk dat, na al de inspanningen die het Parlement reeds geleverd heeft om zulke faillissementen te voorkomen, de Optimabank vorige week failliet werd verklaard. Zowel tijdens de vorige als de huidige legislatuur heeft de regering initiatieven genomen om het toezicht op de banken te versterken, om zo geen tweede Dexia-dossier te moeten meemaken. Vandaag is er dubbel toezicht op de banken namelijk via de Nationale Bank van België (NBB) die toezicht houdt op de toekenning van de licenties en via de FSMA, die toezichthouder is op de producten van de banken.

In 2011 kreeg de Optima Bank een banklicentie van de NBB, maar dit onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden blijken nu vanaf de eerste dag reeds geschonden te zijn, zo werden er dividenden uitgekeerd, terwijl dit niet mocht, werden er achtergestelde leningen aan de aandeelhouders terugbetaald, ook al was dit verboden, ed.

Luk vindt dan ook dat er te laat werd ingegrepen door de toezichthouders om dit faillissement te voorkomen. Er waren voldoende signalen en de wetgeving is hier duidelijk in, de toezichthouders hadden in dit dossier reeds veel eerder moeten optreden. Maar Minister Van Overveldt is het hier niet mee eens, blijkt uit zijn antwoord. Volgens Minister Van Overtveldt werd er door de toezichthouders tijdig ingegrepen om erger te voorkomen.

Nog uit het antwoord blijkt dat de gedupeerden (reeds 598 rekeningen werden doorgegeven) beroep kunnen doen op het wettelijke garantiefonds. Dit houdt in dat elke gedupeerde tot 100.000 euro terug kan krijgen. Luk is tevreden dat dit garantiefonds bestaat om onschuldige mensen die hun geld anders kwijt zijn, alsnog te vergoeden. Hij is echter wel van mening dat de echte schuldigen in dit dossier moeten opdraaien voor de terugbetaling en niet de gewone belastingbetaler. Luk roept Minister Van Overtveldt dan ook op om zowel de falingsprocedure als de juridische procedure van nabij op te volgen om de echte schuldigen te straffen.

Klik hier voor het volledige verslag van de plenaire vergadering