Meer grip op dotaties Prins Laurent en Prinses Astrid nodig

Tijdens de vorige legislatuur werden de dotaties van de Koninklijke familie aangepast, zodat deze meer in functie staan van de activiteiten van de leden van de koninklijke familie. Er moest meer transparantie komen vanuit de Koninklijke familie naar het Parlement toe. Ook werd er tijdens de vorige legislatuur beslist wie er in de toekomst nog een dotatie zal ontvangen. Troonopvolgster, prinses Elisabeth, bleef als enige over. Maar vandaag staat de dotatie van prinses Astrid en Prins Laurent wederom ter discussie.

De dotatie van Prinses Astrid en Prins Laurent ligt wettelijk vast, net zoals al de andere dotaties van de Koninklijke familie. Voor Prins Laurent bedraagt dit jaarlijks 214.000 euro en voor Prinses Astrid 227.000 euro. Maar zelfs al keurt het Parlement het activiteitenverslag af, dan nog krijgen Prinses Astrid en Prins Laurent hun dotatie. En dit kan niet volgens Luk. Ook hier is meer transparantie op zijn plaats.

Momenteel gebeurt alles achter gesloten deuren en dient het Parlement zich te baseren op de informatie die ze bekomen van de Prins en Prinses via hun activiteitenverslag.

Als de activiteiten verantwoordbaar zijn aan de functie die de Prins en Prinses uitoefenen, is er helemaal geen probleem met deze dotatie. Maar als het Parlement slechts één A4’tje ontvangt met de activiteiten over een volledig jaar, kan men de transparantie toch in vraag stellen. Zeker als er activiteiten vermeld staan zoals een bezoek aan een boerderij…

Daarom vindt Luk het belangrijk dat er meer grip komt op de koninklijke dotaties. Verantwoorde activiteiten kunnen rekenen op een dotatie, maar activiteiten zoals een bezoek aan een boerderij, zullen om iets meer uitleg vragen.