Banken blijven zwijgen, tot ergernis van de kamerleden tijdens bijzondere commissie Panama Papers

Tijdens de bijzondere commissie internationale fiscale fraude/Panama Papers van de afgelopen weken werden reeds heel wat hoorzittingen gehouden met bankinstellingen, waaronder BNP Fortis, de Nationale Bank van België, FSMA, Dexia, ed. Al blijven volgens Luk vele bankinstellingen vaag over bepaalde procedures.

Vooral tijdens de hoorzitting van Wouter Devriendt, huidige topman van Dexia, bleven heel wat vragen onbeantwoord. De bank Dexia was via haar Luxemburgse dochteronderneming BIL en diens filiaal Experta betrokken bij het opzetten van zo’n 1.600 constructies in het belastingparadijs Panama. Maar het Luxemburgse bankgeheim, een vertrouwelijkheidsclausule die getekend werd met de koper van BIL en het feit dat Devriendt weinig vertrouwd is met de private banking, maakte ons niet veel wijzer tijdens de hoorzittingen.

De bijzondere commissie Panama Papers werd enkele maanden geleden opgericht met als doel het anti-fraudebeleid te evalueren en na te gaan welke bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn. Maar hiervoor is wel de input en medewerking van de banken nodig.

Luk heeft het gevoel dat de banken meer weten over hoe dergelijke constructies, zoals Panama, in zijn werk gaan. De leden van de bijzondere commissie Panama Papers vragen niet de naam en toenaam van deze constructies, maar enkel de nieuwe vluchtroutes, zodat het Parlement hier paal en perk aan kan stellen. Transparantie in dit dossier is enorm belangrijk om de nodige aanbevelingen te kunnen doen aan de commissie Financiën die dan het wetgevend kader op zich kan nemen.

Volgens Luk kan Dexia perfect de rol van klokkenluider op zich nemen, doordat de restbank geen commerciële activiteiten meer uitoefent en zich aan het ontmantelen is. De informatie is noodzakelijk om zaken zoals Panama Papers niet meer mogelijk te maken in de toekomst.

De komende weken zullen er nog heel wat hoorzittingen volgen in de bijzondere commissie internationale fiscale fraude/Panama Papers met als doel de nodige informatie te bekomen en tegen het einde van dit jaar de nodige aanbevelingen te kunnen overmaken.