Parlement stelt vragen bij rol Nationale Bank in Optima-affaire

Waarom liet de Nationale Bank als toezichthouder de Optima-affaire zo ontsporen? Die vraag klonk luid in het parlement. In de wandelgangen ging Elio Di Rupo (PS) over de tongen.

‘Hoe is het in godsnaam mogelijk dat we dit acht jaar na de financiële crisis opnieuw meemaken?’, zo gaf Luk Van Biesen (Open VLD) tijdens het vragenuurtje in de Kamer het gevoel weer dat leeft op de banken van de meerderheid en de oppositie, over de Optima-affaire. ‘Waar zijn de tanden van de toezichthouder die we hebben aangescherpt’, zo verwoordde Groen-voorzitster Meyrem Almaci het. Uit een intern document van de Nationale Bank blijkt immers dat de voorwaarden die aan Optima waren opgelegd, toen dat in 2011 bij de overname van Ethias Bank een banklicentie kreeg, voortdurend met de voeten werden getreden.

Bron: De Tijd

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) antwoordde dat hij de voorbije maanden door de toezichthouder vertrouwelijk werd ingelicht over de ontwikkelingen in het Optima-dossier. ‘Ze hebben hun rol gespeeld. Door deze aanpak is een groter drama voorkomen’, zei de minister. Maar hij wees er meteen op dat het aan het parlement is om na te gaan of een dossier goed is afgehandeld door de toezichthouder. Van Overtveldt beloofde alvast transparantie te bieden. Zijn partijgenoot Peter De Decker pleitte voor een hoorzitting met de Nationale Bank in de Kamer.

Peter Van Velthoven (sp.a) vindt dat er een onderzoekscommissie moet komen, die moet focussen op de rol die de Nationale Bank als toezichthouder heeft gespeeld. Sp.a-voorzitter John Crombez voegde eraan toe dat wie ontoelaatbare dingen heeft gedaan in het Optima-dossier hard moeten worden aangepakt. Opmerkelijk, want de gewezen socialistische minister Luc Van den Bossche was jarenlang de CEO van Optima. ‘Dat maakt mij niet uit’, zei Crombez in Villa Politica. ‘Ik zou graag hebben dat in mijn partij verkozenen niet meer in raden van bestuur van financiële instellingen kunnen zitten’, aldus Crombez.

Een onderzoekscommissie kan ook duidelijk maken waarom de toezichthouder FSMA eerst een banklicentie aan Optima weigerde en enkele weken later de Nationale Bank die wel gaf. In de wandelgangen is te horen dat Optima die banklicentie kreeg na een rechtstreekse interventie van ex-premier Elio Di Rupo bij de Nationale Bank. De socialisten wilden Ethias bank redden, en voerden de druk op zodat die bank bij Optima kon worden ondergebracht.

Het is de vraag of de belastingbetaler moet opdraaien voor de Optima-affaire. Het garantiefonds betaalt deposito’s tot 100.000 euro terug. Er zijn al 598 rekeningnummers via elektronische weg en 137 nummers via formulieren aangemeld.

WIM VAN DE VELDEN ■