Optima dinsdag al in commissie Panama Papers

Dinsdag bespreekt de bijzondere kamercommissie naar het onderzoek van de Panama Papers het faillissement van de Optima Bank. Of er een onderzoekscommissie komt, zoals de SP.A heeft gevraagd, blijft hoogst onzeker. Ondertussen reageert voorzitter Johan Crombez woedend op de beschuldigingen van Open VLD als zou hij het BBI-onderzoek naar Optima hebben gesaboteerd. ‘Compleet inhoudsloos.’

Uitgerekend dinsdag komen Jan Smets (gouverneur van de Nationale Bank), Jean-Paul Servais (voorzitter van de Financial Services and Markets Authority) en Karel Antonissen (gewestelijk directeur van de BBI in Gent) naar de bijzondere commissie die zich bezighoudt met de Panama Papers. Voor kamerlid Luk Van Biesen (Open VLD) is dat een unieke gelegenheid om een eerste onderzoek over de neergang van de Optima Bank te starten. In een latere fase kan daar een onderzoekscommissie bovenop komen. Maar de kans dat die er echt komt, is klein.

Bron: De Standaard online

Smets en Servais kunnen meteen uitleg geven waarom Optima in 2011 bij de overname van de bankpoot van Ethias een banklicentie kreeg. De FSMA had die in eerste instantie geweigerd maar werd achteraf door de Nationale Bank overruled. Politici van de huidige meerderheid vermoeden dat enkele socialisten zwaar hebben gelobbyd om het overnamedossier te doen slagen. Ethias, een bank met stevige socialistische connecties, verkeerde in zwaar weer. Een faillissement viel niet uit te sluiten.

Procedurefouten BBI

In de namiddag kan Karel Antonissen naar de stand van het fraudeonderzoek bij Optima worden gevraagd. Zo werd de bank er in 2012 van verdacht klanten te helpen bij het repatriëren van zwart geld zonder dat het werd geregulariseerd. Na een huiszoeking door de BBI kreeg Optima omwille van procedureredenen gelijk van de rechter en mocht het bewijsmateriaal niet worden gebruikt.

Van Biesen suggereert dat toenmalig staatssecretaris voor Fraudebestrijding, John Crombez (SP.A), de toenmalige ceo van Optima, gewezen SP.A-minister Luc Van den Bossche, een pleziertje wilde doen en mee de hand heeft gehad in het stranden van het onderzoek. Als bewijs draagt hij daarvoor een bezoek van Crombez aan de kantoren van Optima aan, iets wat in het glossy bedrijfsblad protserig werd gemeld.

In een reactie aan DS Online reageert Crombez bijzonder gebelgd over de beschuldiging. ‘Volstrekt inhoudsloos. Dit kan ik echt op twee minuten weerleggen. Ik heb interviews gegeven terwijl ik wist dat de BBI mediahuizen aan het doorlichten was, ik ben naar voetbalwedstrijden geweest terwijl ik wist dat de BBI onderzoek voerde naar de clubs, ik heb talloze horecazaken bezocht terwijl ik wist dat de boeken werden gecontroleerd,… Ik heb tientallen interviews gegeven aan bedrijfsbladen waarbij ik het steeds over fraudebestrijding had. Dus ja, ik ben ook bij Optima geweest. De aantijging van de Open VLD is complete nonsens. Bovendien heeft Antonissen gisteren zelf getweet dat het onderzoek nog steeds loopt. Hij is juist niet in beroep gegaan om dat te kunnen verderzetten.’

Afrekening met Crombez

‘Als dat zo is, dan kan Antonissen dat volgende week zelf wel komen vertellen’, repliceert Van Biesen droogjes. Hij blijft het vreemd vinden dat Crombez als staatssecretaris niet uit eigen beweging een onderzoek startte naar de beschuldiging dat er zwart geld werd gerepatrieerd zonder dat het eerst werd geregulariseerd.

Tussen de lijnen suggereert het kamerlid dat de uitval ook een afrekening is met de manier waarop Crombez het fraudebeleid van deze regering hekelt. ‘Crombez komt steeds zwaar uit de hoek als het over de huidige werking van de fiscale fraudebestrijding gaat.’

De SP.A dringt aan op een onderzoekscommissie die expliciet de rol naar de toezichthouders Nationale Bank en FSMA moet onderzoeken. Of die er komt, is verre van zeker. Vooreerst moet het onderzoeksdoel van de commissie zeer nauwkeurig worden omschreven, al was het maar om zeker niet te interfereren met het lopende onderzoek. Van Biesen verwijst naar de onderzoekscommissie rond fiscale fraude die tien jaar geleden op dit punt op eieren moest lopen. Bovendien is het verre van zeker of de meerderheid de socialistische oppositie deze commissie zal gunnen.

Wellicht komt er dinsdag meer duidelijkheid. Eric Van Rompuy (CD&V), de voorzitter van de Kamercommissie Financiën, denkt zelf aan enkele vergaderingen in zijn commissie die enkel aan Optima zouden worden gewijd. Die zouden nog voor het reces kunnen plaatsvinden. Maar de SP.A verkiest een onderzoekscommissie omdat de getuigen dan onder ede kunnen worden ondervraagd.