Fiscaal co-ouderschap ook voor meerderjarige kinderen

De Open VLD-kamerleden Carina Van Cauter en Luk Van Biesen dienden vorig jaar daarom een wetsvoorstel in om dit te verhelpen. De kamercommissie Financiën heeft nu unaniem het licht om groen gezet om het fiscale co-ouderschap over de meerderjarigheid heen te tillen, meldt Van Cauter.

Gescheiden ouders die kiezen voor fiscaal co-ouderschap, moeten daarvoor de nodige codes aanvinken in hun belastingaangifte. Vanaf aanslagjaar 2017 kan dat ook voor ouders van meerderjarige kinderen. Het is immers net wanneer kinderen meerderjarig zijn, dat de zwaarste facturen binnen lopen. Denk an kosten van de hogere studies, kledij, hobby’s, verplaatsingen enzovoort. Het kan niet dat één van de co-ouders hiervoor fiscaal een duwtje in de rug krijgt en de andere plots in de kou blijft staan”, aldus de liberale auteurs.
Fiscaal co-oudershap
Per kind ten laste heeft een ouder recht op een verhoging van de belastingvrije som. In principe gaat die toeslag naar de ouder die het kind fiscaal ten laste neemt. Bij ouders die gehuwd zijn of wettelijk samenwonen, is dat degene met het hoogste inkomen, maar komt langs die weg het voordeel het gezin toe.
Na een scheiding kan een kind echter nog steeds maar bij één van de ouders fiscaal ten laste zijn. Wordt er geen akkoord bereikt over fiscaal co-ouderschap, dan ontvangt deze ouder de volledige toeslag op de belastingvrije som, en de andere ouder niets. Is er wel fiscaal co-ouderschap, dan wordt de toeslag fifty-fifty verdeeld. Ouders die voor fiscaal co-ouderschap kiezen, kunnen bovendien allebei kosten voor kinderoppas aftrekken, op voorwaarde dat ze die ook effectief betaald hebben natuurlijk.
Van Biesen en Van Cauter wijzen er op dat het om aanzienlijke bedragen gaat, weliswaar afhankelijk van het inkomen en andere facturen. “De verhoging van de belastingvrije som voor één kind bedraagt in aanslagjaar 2017 1.520 euro”, verduidelijken ze. “Daarbovenop genieten de ouders elk nog een bijkomende verhoging van de belastingvrije som van 760 euro per jaar voor alle kinderen ten laste.”