Voortaan ook verhoogde belastingvrije som voor co-ouders van meerderjarige kinderen

IMG_9740De Kamercommissie Financiën heeft woensdag unaniem ingestemd met een liberaal wetsvoorstel dat co-ouders ook voor meerderjarige kinderen recht geeft op de verhoogde belastingvrije som. Vandaag geldt die slechts tot 18 jaar. “Voor een alleenstaande ouder van één kind kan dit al snel om een verhoging van meer dan duizend euro gaan”, zeggen Open Vld’ers Carina Van Cauter en Luk Van Biesen.

Bron: Belga

Sinds 2010 laat het principe van co-ouderschap toe dat gescheiden ouders de verhoogde belastingvrije som voor een kind ten laste eerlijk spreiden, indien ze ook gelijk hoederecht hebben. De rechter kan de verdeling ook opleggen.

De fiscus gaat er tot vandaag echter van uit dat deze regeling enkel geldt voor niet-ontvoogde minderjarige kinderen. “De co-ouders van meerderjarige kinderen worden dus gediscrimineerd ten opzichte van co-ouders van minderjarige kinderen”, vinden Van Cauter en Van Biesen.

Het goedgekeurde wetsontwerp past daar een mouw aan. “Het is immers net wanneer kinderen meerderjarig zijn, dat de zwaarste facturen binnen lopen. Denk bijvoorbeeld aan kosten van de hogere studies, kledij, hobby’s, verplaatsingen enzovoort. Het kan niet dat één van de co-ouders hiervoor fiscaal een duwtje in de rug krijgt en de andere plots in de kou blijft staan”, aldus de liberale auteurs.

Van Biesen en Van Cauter wijzen er nog op dat het om aanzienlijke bedragen gaat, weliswaar afhankelijk van het inkomen en andere facturen. “De verhoging van de belastingvrije som voor één kind bedraagt in aanslagjaar 2017 1.520 euro”, verduidelijken ze. “Daarbovenop genieten de ouders elk nog een bijkomende verhoging van de belastingvrije som van 760 euro per jaar voor alle kinderen ten laste.”