Meer dan 265.735.259 illegale sigaretten in beslag genomen

Uit cijfers die Kamerlid Luk Van Biesen opvroeg aan Minister van Financiën blijkt dat er steeds meer illegale sigaretten in beslag worden genomen. In 2013 werden er 172.991.800 illegale sigaretten in beslag genomen, voor 2015 bedroeg dit aantal meer dan 265.735.259.

Maar nog verontrustender is het percentage aan Cheap whites die in beslag werden genomen. In 2013 waren dit er 31.138.524 (18%), maar in 2015 liep dit aantal op tot 262.307.274 (98,71%). Cheap whites zijn sigaretten die buiten de EU vaak door kleinere producenten worden geproduceerd. Er ontstaat dan een probleem wanneer deze sigaretten illegaal worden ingevoerd. Dan gaat het om traditionele smokkel met ontduiking van invoerrechten, accijnzen en btw. Ze worden enkel geproduceerd om het zwarte, criminele smokkelcircuit te bevoorraden. Maar volgens Luk Van Biesen hebben de sigaretten ook een belabberde reputatie op vlak van kwaliteit.

De productie van de Cheap Whites verhuist nu ook richting ons land. Zo werd er in 2014 een illegale sigarettenfabriek ontdekt in Eupen, waar o.a. 3.889.500 sigaretten van het merk ‘Email’ in beslag werden genomen. Dat deze fabriek ontdekt werd is omdat er steeds meer ingezet wordt op het bestrijden van illegale tabak en sigaretten, maar ook namaakgoederen in het algemeen.

“Omdat er een stijging van het aantal Cheap Whites vast te stellen is, zullen er nog bijkomende maatregelen genomen worden” aldus Luk Van Biesen. “Zo zal er o.a. een verhoging van de screenings van manifesten op inkomende containers zijn en observaties in het kader van de BOM-wetgeving en van uitgestelde doorlevering naar illegale binnenlandse en buitenlandse bestemmelingen”.

Wel betreurd het kamerlid nog steeds dat in beslag genomen en verbeurd verklaarde Cheap Whites doorverkocht worden door de Douane, dit ondanks de belabberde kwaliteit van deze sigaretten. “Zeker als m’n weet dat de tabaksindustrie zelf mee de strijd aangaat en middelen inzet tegen deze Cheap Whites” aldus Luk Van Biesen. Volgens de Open Vld’er is er dan ook dringend nood aan een deontologische code voor alle FOD’s die met inbeslagnames en verbeurdverklaringen te maken hebben. Hierdoor zullen er voorwaarden opgelegd worden op welke verbeurdverklaarde goederen alsnog mogen doorverkocht worden door o.a. de douane en accijnzen.

Klik hier voor vraag en antwoord.

Klik hier voor de cijfers.