Overige wetsvoorstellen aangenomen tijdens de Kamercommissie Financiën

FullSizeRenderIn de vorige nieuwsbrieven werden de wetsvoorstellen “giften aan Hogescholen” en “de belastingvrije som voor kinderen in geval van co-ouderschap” reeds toegelicht. Deze wetsvoorstellen werden de afgelopen weken gestemd in de Kamercommissie Financiën en aanvaard.

Het wetsvoorstel “giften aan Hogescholen” zorgt ervoor dat de discriminatie tussen Hogescholen en Universiteiten weggewerkt werd, waardoor nu ook giften m.b.t. wetenschappelijk onderzoek aan Hogescholen aftrekbaar zijn. Dat het wetsvoorstel positief onthaald werd door de Hogescholen kon Luk vooral merken aan al de bedankingsbrieven die hij mocht ontvangen, waaronder Thomas More en VLHORA (Vlaamse Hogescholenraad).

Het wetsvoorstel “de belastingvrije som voor kinderen in geval van co-ouderschap” is dan weer een enorm belangrijke stap voorwaarts voor een gelijke behandeling/verdeling van het fiscaal voordeel voor meerderjarige kinderen ten laste bij co-ouderschap. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat beide co-ouders van meerderjarige kinderen het recht hebben op de verhoogde belastingvrije som. Voorheen voorzag de regeling van het co-ouderschap enkel in een verhoging van die som voor beide ouders tot de leeftijd van 18 jaar. Door het wetsvoorstel is deze onlogische discriminatie uit de wet gehaald.

Klik hier voor enkele brieven van Hogescholen die Luk heeft ontvangen.

Klik hier voor het wetsvoorstel “giften aan Hogescholen”.

Klik hier voor het wetsvoorstel “de belastingvrije som voor kinderen in geval van co-ouderschap”.

Klik hier voor een persbericht in De Tijd (13/07/2016).