Luk eerste ondervoorzitter parlementaire onderzoekscommissie Optima

IMG_9919 kopieTijdens de plenaire vergadering van vorige week werd de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie, belast met het onderzoek over de oorzaken van het faillissement van Optima Bank en de eventuele belangenvermenging tussen de Optima Groep en haar componenten enerzijds en openbare besturen anderzijds, goedgekeurd. Tevens werd Luk aangeduid als eerste ondervoorzitter van deze parlementaire onderzoekscommissie.

Het doel van deze parlementaire onderzoekscommissie is niet enkel de rol van de toezichthouders (Nationale Belgische Bank en FMSA) onder de loep nemen, maar de hele problematiek rond Optima. Het voorstel tot oprichting van deze parlementaire onderzoekscommissie werd genomen door collega parlementsleden, maar door het amendement dat Luk indiende op dit voorstel, werd de opdracht van deze onderzoekscommissie enorm verruimd.

Uiteraard is het voor Luk zeer belangrijk dat de commissie de werking van de toezichthouders nagaat. De hele betrokken periode, van de afgifte van de banklicentie tot en met het faillissement, zal tegen het licht worden gehouden. De toezichthouders zullen trouwens worden gevraagd de commissie alle stukken te bezorgen die ze nodig heeft.

En door het amendement van Luk zijn er volgens hem geen echte beperkingen voor deze onderzoekscommissie, waardoor het hele verhaal, van begin af aan kan onderzocht worden. Zo zal de onderzoekscommissie o.a. belast worden met enkele van volgende onderzoeksopdrachten:

  • De overname van Ethias Bank door Optima Bank en de toekenning van de banklicentie in 2011
  • Het onderzoek door de BBI naar mogelijke fiscale inbreuken bij Optima Bank
  • De wijze waarop de Optima Groep en haar componenten de antiwitwaswetgeving hebben toegepast

In dit dossier is transparantie een noodzaak en Luk is daarom tevreden dat de toezichthouders alle gevraagde stukken zullen moeten bezorgen aan de onderzoekscommissie. Dit is niet enkel belangrijk om het volledige verhaal achter de Optima bank te kennen, maar ook om lessen uit te trekken naar de toekomst toe. In het verleden werden er reeds maatregelen genomen om geen tweede Dexia-dossier te hebben, denken we maar aan de initiatieven die werden genomen om het toezicht op de banken te versterken (o.a. dubbel toezicht op de banken).

Maar toch is dit kunnen gebeuren. Met de parlementaire onderzoekscommissie gaan we nagaan hoe dit is kunnen gebeuren en welke bijkomende maatregelen we moeten treffen om dit in de toekomst te voorkomen.

Deze week zal het bureau van de parlementaire onderzoekscommissie Optima voor de eerste keer samen zitten om de werkzaamheden van deze commissie af te spreken. Na het zomerreces zal deze onderzoekscommissie dan ook effectief aanvangen. Meer hierover in de volgende nieuwsbrieven.

Klik hier voor de volledige samenstelling van de parlementaire onderzoekscommissie Optima.