Parlementaire onderzoekscommissie Optima gaat van start

img_2941Vandaag kwam de parlementaire onderzoekscommissie, belast met het onderzoek over de oorzaken van het faillissement van Optima Bank en de eventuele belangenvermenging tussen de Optima Groep en haar componenten enerzijds en openbare besturen anderzijds, voor het eerst samen. Kort gezegd de Parlementaire onderzoekscommissie Optima. 

img_2938Vandaag legde de leden van de kamer die deze commissie zullen opvolgen hun eed af. Hierbij werd Luk Van Biesen aangeduid als eerste ondervoorzitter van deze parlementaire onderzoekscommissie. Verder werden er reeds hoorzittingen gehouden met gouverneur en ere-gouverneur van de Nationale Bank. Blijf Luk Van Biesen zeker volgen voor een regelmatige update over deze parlementaire onderzoekscommissie.