Voorschotten btw binnenkort afgeschaft?

Elke onderneming die ervoor kiest om btw-kwartaalaangiften in te dienen, moet uiterlijk de twintigste van de tweede en de derde maand van ieder kalenderkwartaal een voorschot voldoen op de belasting waarvan de opeisbaarheid uit die aangifte zal blijken.
Bron: Trends

Het bedrag van elk van de twee voorschotten die tijdens een kwartaal moeten worden betaald, is gelijk aan een derde van het bedrag van de belasting dat voorkomt in rooster 71 van de aangifte met betrekking tot de handelingen van het vorige kwartaal.Die manier van werken vormt uiteraard een probleem voor ondernemingen die op jaarbasis slechts twee of drie uitgaande facturen hebben en kan een zware impact op hun cashflow hebben.Ze moeten immers voorschotten betalen terwijl ze in het betrokken kwartaal geen enkele verkoopfactuur hebben.

Volgens Luk Van Biesen van de Open Vld zouden heel wat ondernemingen het een stuk gemakkelijker vinden om alleen de btw te betalen die ze aan het einde van het kwartaal verschuldigd zijn, zonder voorschotten te moeten betalen.

Toen hij daarnaar werd gevraagd, antwoordde de minister van Financiën dat er een Koninklijk Besluit in de maak is dat deze bepaling zal opheffen, zodat de betrokken belastingplichtigen in de loop van een kwartaal geen voorschotten meer moeten voldoen.