Van Biesen: “Digitalisering FOD Financiën zorgt niet voor minder inkomsten, maar voor minder rompslomp”

img_3156NUOD, een onafhankelijke vakbond, luidde de alarmbel: personeelsbesparingen bij de FOD Financiën zouden de Belgische staat zo’n miljard euro aan gederfde inkomsten kunnen kosten. Open Vld-volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen maakte deze middag van het vragenuurtje gebruik om feit van fictie te scheiden.

De reorganisatie die de FOD Financiën de 21ste eeuw binnenloodst, de zogenaamde “kanteling” begon in 2013. “Een noodzakelijke ommezwaai om modernisering en efficiëntie in de werking van de administratie te brengen”, stelt Luk Van Biesen. Ook de screening van dossiers via datamining, een nieuwe mogelijkheid, kadert in die filosofie. Met minder middelen kan de administratie zo meer resultaatgerichte controles uitvoeren. “Niemand zal ontkennen dat het nuttiger is om één controle uit te voeren met resultaat, dan vijf zonder resultaat.”

Betwiste cijfers

Niet iedereen deelt het enthousiasme van Van Biesen. Volgens de onafhankelijke vakbond NUOD zou de besparing op personeel de overheid ongeveer 1 miljard euro aan gederfde inkomsten kosten. Volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt moeten die cijfers echter met een korrel zout worden genomen. “Omdat men vandaag gerichter werkt, daalt het aantal controles.” De relatie met een daling in inkomsten is volgens Van Biesen wishful thinking: “Digitalisering zorgt niet voor minder inkomsten, maar in de eerste plaats voor minder rompslomp.

Fiscale rechtvaardigheid

Voor Open Vld-parlementslid Luk Van Biesen is het vooral belangrijk dat de belastingen op een correcte manier geïnd worden: “De strijd tegen de grote fiscale fraudeurs is enorm belangrijk. Consequente controles zijn het beste middel om een gelijke behandeling van alle belastingplichtigen te garanderen. Momenteel is 2016 op weg een recordjaar te worden in de strijd tegen fraude, dat is échte fiscale rechtvaardigheid.”

Van Biesen benadrukt tevens de nood aan verdere digitalisering en modernisering. “Uit een rapport van de OESO blijkt dat België relatief gezien de 3de duurste belastingadministratie heeft. We moeten van die podiumplek af. De tijden veranderen en de overheid kan niet achterblijven.”