Digitalisering creëert ook jobs!

745783697

Enkele weken geleden was Luk te gast bij De Zevende dag. Hij werd uitgenodigd om mee in debat te gaan over de grote ontslagrondes, waaronder deze van ING en wat de regering hieraan kan doen om dit te voorkomen.

 

Eerst en vooral wil Luk duidelijk aanhalen dat hij het bijzonder jammer en erg vindt voor de werknemers van ING dat er zoveel ontslagen vallen en de bijkomende onzekerheid die gecreëerd wordt. Volgens ING hebben de ontslagen niets te maken met de nieuwe bankentaks.

De politiek steunt alle mogelijke middelen om het sociaal overleg een goede kans te geven. Zo werden op het einde van de week waarin de ontslagen werden meegedeeld, reeds de sociale partners en de top-mannen van ING gehoord in een bijzondere commissie.

België heeft nood aan een stabiel bankenlandschap, zodat bovenstaande niet meer kan gebeuren. Hier moet rekening gehouden worden met de alsmaar snellere digitalisering en dit niet enkel in de bankensector. Het is aan ons om de uitdaging aan te gaan. Verder zal digitalisering ook meer jobs creëren.

Tot enkele weken geleden zei de oppositie in het Parlement dat de banken niet meebetalen in België. Nochtans is KBC de nummer 3 als men bekijkt welke ondernemingen het meeste aan vennootschapsbelasting betalen. Ook ING staat hier hoog genoteerd. Dat de winst in de bankensector momenteel zo hoog is, komt doordat er zeer veel mensen de laatste tijd hun lening laten herzien door de lage rente. Hierdoor moeten ze meestal drie maanden extra interesten betalen als wederbeleggingsvergoeding. En het is net deze wederbeleggingsvergoeding die voor de hogere winst zorgt daar de banken geen 12 maanden interest ontvangen maar 14 tot 15 maanden interest. Dit is ook éénmalig en geen wederkerend inkomen voor de banken. Dit werd ook bevestigd en uitgelegd door Febelfin tijdens een hoorzitting in De Kamer.

De bankentaks zal ook in het voordeel zijn van de kleinere banken, die nooit beroep hebben moeten doen op de steun van de overheid. Dat de oppositie aanhaalt dat wij deze over dezelfde kam zouden scheren als de grootbanken, die meer risico’s dragen, is niet correct. Voorafgaandelijk aan de bankentaks zijn er gesprekken geweest met alle partijen, waarbij ook de kleinere spaarbanken goed vertegenwoordigd waren. Door de hervorming zullen de grootbanken 70% van het totaal aan bankentaksen bijdragen, de spaarbanken 21,6% en de bijkantoren van buitenlandse banken 8,5%.

We moeten nu vooral focussen op de tijden die veranderen en op de steeds sneller groeiende digitalisering! Hier moeten we op inzetten, want ook hier zitten enorm veel jobs in!

Klik hier voor het volledige debat.