Wij zijn geen masochisten, we gaan niet in onze eigen voet schieten, we gaan de tobintaks dus niet in ons eentje invoeren.

img_3612Tijdens het vragenuurtje in De Kamer interpelleerde ik de Eerste Minister m.b.t. de Tobintaks. Ik ben voorstander van het principe van de Tobintaks, namelijk de middelen uit de financiële sector opnieuw investeren in onze maatschappij, in sociaal beleid,…

Maar de Tobintaks mag de reële economische activiteit, de verrichtingen van pensioenfondsen en verzekeringsondernemingen en de staatsschuld niet negatief beïnvloeden!

De gesprekken rond Tobintaks moeten verder gezet worden met zoveel mogelijk partners. Niet als enigste de Tobintaks invoeren en onze economie schade –> verlies jobs, financiële instellingen wegjaren… terwijl net deze instellingen in de UK aan het denken zijn aan een kanaaloversteek door de Brexit!

Wij zijn geen masochisten, we gaan niet in onze eigen voet schieten, we gaan de tobintaks dus niet in ons eentje invoeren.