VAN BIESEN: “VOOR TOBINTAKS, MAAR MAG ONZE ECONOMIE NIET TREFFEN”

IMG_9919 kopieDe Kamer debatteerde vanmiddag over het invoeren van de financiële transaktietaks. Open Vld Kamerlid Luk Van Biesen toonde zich voorstander van de zogenaamde Tobintaks, maar waarschuwt voor mogelijke negatieve gevolgen bij een ondoordachte invulling. “We mogen onze reële economie niet treffen. Bovendien moeten we deze taks op Europees niveau invoeren, anders schieten we in onze eigen voet.”

De onderhandelingen over de Tobintaks lopen al jaren op internationaal niveau. Open Vld is sinds jaar en dag voorstander van deze maatregel. Kamerlid Luk Van Biesen: “We zijn het fundamenteel eens met de principes van de taks die zal worden geheven op financiële transacties. De middelen van de financiële sector worden vervolgens geïnvesteerd in sociaal beleid, de strijd tegen klimaatsverandering, en in ontwikkelingssamenwerking,…”

Probleem is dat steeds meer Europese lidstaten afhaken, ook onze buurlanden Nederland en Luxemburg. “Deze Tobintaks kan alleen slagen als een groot aantal landen ze tegelijk invoert. Doen we dit alleen, dan zal ons dit jobs kosten en zullen we financiële instellingen wegjagen.” Het parlementslid werpt nog op dat de omstandigheden waarin de taks zou ingevoerd worden fundamenteel gewijzigd zijn. “We zitten sinds de Brexit in een situatie waarin een aantal financiële instellingen uit het VK het Kanaal willen oversteken.” Volgens de Open Vld-er mogen we onszelf dus niet in de voet schieten: “Deze Tobintaks nu als enige Benelux-land invoeren, is economisch masochisme.”

Daarnaast wil Van Biesen de garantie dat de transaktietaks geen negatieve invloed heeft op onze reële economie. “Het Agentschap Van de Schuld waarschuwde eerder dit jaar in de Kamercommissie financiën al voor de nefaste gevolgen van de taks voor onze staatsschuld. De taks zou de rente, die vandaag al ruim 10,5 miljard euro per jaar bedraagt, nog meer de hoogte in jagen. Ook de pensioen- en verzekeringsfondsen zullen negatief beïnvloed worden. Voorzichtigheid is dus geboden.”

Hiermee zit Open Vld op dezelfde lijn als premier Michel. Die herinnerde aan het regeerakkoord dat inderdaad het invoeren van de Tobintaks voorstelt, maar wel op voorwaarde dat de taks voldoet aan twee voorwaarden ze moet ten eerste voldoende uniform worden toegepast. Bij voorkeur in de hele Europese Unie en op z’n minst in de Benelux. En ten tweede: de negatieve effecten op de reële economie moeten tot een minimum beperkt blijven.

Van Biesen besluit dat de regering voorstander blijft, maar dat er verder moet onderhandeld worden over de Tobintaks op internationaal niveau zodat aan deze twee voorwaarden wordt voldaan.