We willen geen nieuwe mislukte speculatietaks

De regering moet vrijdag beslissen of ze de tobintaks nog wil invoeren. N-VA was altijd al een koele minnaar. En ook de andere regeringspartijen zijn nu sceptisch.

Wordt België de doodgraver van de tobintaks? Ons land was ooit een vurig voorstander, maar intussen is het enthousiasme flink bekoeld.

Bron: De Standaard

De tobintaks is een taks op financiële transacties waarover Europa al jaren palavert. Oorspronkelijk was het de bedoeling die in alle 28 EU-landen in te voeren, maar dat bleek niet haalbaar. Daarop ontstond een coalitie van elf hardcore fans die trouw zwoeren aan de taks. Estland viel eerder dit jaar af. Als ook ons land afhaakt, daalt het aantal voortrekkers naar negen. Dat is het absolute minimum om de tobintaks te laten doorgaan.

Terugkrabbelen

De jongste dagen groeit het verzet tegen de taks. N-VA was bij monde van minister van Financiën Johan Van Overtveldt al altijd een koele minnaar. Afgelopen vrijdag kwam daar ook nog eens vicepremier Kris Peeters (CD&V) bij. Hij vreest dat de taks heel wat meer dreigt te kosten dan gedacht en de banken harder zou treffen dan aangenomen. Volgens Peeters is ook de Brexit een nieuw element. Ierland, Luxemburg en Nederland azen op een deel van de koek die Londen als financieel centrum zou verliezen. En die landen doen niet mee aan de tobintaks.

Ook Open VLD krabbelt terug. De partij had zich in de regering-Di Rupo wel achter de taks geschaard, maar denkt nu ook dat de taks meer gaat kosten dan hij opbrengt. ‘En we willen geen nieuwe mislukte speculatietaks’, zegt het kamerlid Luk Van Biesen.

Beperkingen

Gisteren kwam een interkabinettenwerkgroep samen over de tobintaks, donderdag beslist het kernkabinet. Voorlopig blijft de regering bij het regeerakkoord. Dat pleit voor de tobintaks, maar legt strikte beperkingen op. Verzekeringen, de pensioenen, het beheer van de staatsschuld mogen niet duurder worden door de taks én de reële economie mag niet getroffen worden. Specialisten merken op dat het onmogelijk is speculatieve transacties en gewone transacties van elkaar te onderscheiden.

Anne Leclercq van het Agentschap van de Schuld zegt dan weer dat de staatsschuld duurder gaat worden. Beleggers die staatsobligaties kopen, kopen ook derivaten om zich in te dekken tegen een negatieve rente-evolutie. Die producten vallen wel onder de taks en dus wordt overheidspapier duurder. Dat maakt ook het woonkrediet duurder, want dat is gebaseerd op het rendement van staatsobligaties.

De SP.A, 11.11.11 en Groen reageren scherp op het mogelijk afvoeren van de tobintaks. Ze vinden dat de politiek en vooral de N-VA zich laten meeslepen door de bankenlobby.

België heeft eigenlijk al een soort tobintaks: de beurstaks. Die brengt 350 miljoen per jaar op. De bedoeling was om die taks te vervangen door de tobintaks.

Pascal Dendooven ■