Van Biesen stelt hervorming accijnzen op alcohol voor en geniet steun minister

UnknownDe sterke stijging van de accijnzen op alcohol heeft terecht tot doel om het alcoholverbruik te beperken en te ontraden. Maar de drastische verhoging heeft ook negatieve neveneffecten. Consumenten trekken over de grens, waardoor de belastinginkomsten dalen. Daarnaast weegt de stijging op de rendabiliteit en groeikansen van onze kleine stokerijen. Onze producten worden hierdoor veel duurder dan bij hun concurrenten in de buurlanden. Open Vld Kamerlid Luk Van Biesen werkt samen met minister Van Overtveldt aan een hervorming.

Open Vld Kamerleden Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen en Nele Lijnen hadden tijdens de voorbije maanden over deze problematiek talrijke gesprekken met de sectorvertegenwoordigers en met individuele stokerijen en brouwerijen. De liberalen destilleerden uit deze gesprekken een drieledig voorstel dat ze overmaakten aan de minister van Financiën Van Overtveldt.

Van Biesen: “We stellen drie concrete punten voor: hervorm de accijnzen zodat ze rekening houden met de geproduceerde hectoliters in plaats van het huidige forfaitaire systeem. Zo’n getrapt accijnssysteem bestaat vandaag bijvoorbeeld ook al voor de bierbrouwerijen. Wij pleiten voor een analoog systeem voor de stokerijen. Dit zal resulteren in lagere accijnzen voor de kleine artisanale producenten en een behoud van de accijnzen voor de grote producenten.” De sector steunt de aanpak van de liberaal.

Tijdens de commissie Financiën van woensdag 18 januari legde Luk Van Biesen deze hervormingsplannen voor aan de minister. Hij vroeg of de minister bereid is om samen met zijn administratie een nieuw systeem uit te werken dat rekening houdt met de geproduceerde hectoliters, ter vervanging van het huidige forfaitaire systeem.

Het antwoord van de minister luidde als volgt : “Ik heb de opdracht gegeven om dat te bekijken, zelfs in een bredere context. Ik zou daarover graag op heel korte termijn een allesomvattend advies te krijgen. Vergeet ook niet dat de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie een rol speelt. (…) Volgende week komt Ecofin samen en in de marge daarvan heb ik al een onderhoud gepland met mijn Luxemburgs collega Pierre Garmegna om te kijken in hoeverre zij bereid zijn om in bepaalde zaken mee te stappen.”  Over het voorstel van differentiëring van het accijnstarief a rato van de geproduceerde hectoliters zegt de minister: “Van uw suggestie, om op die manier die benadering te verifiëren en eventueel toe te passen, ben ik volmondig en volledig voorstander.”

Kamerlid Van Biesen riep dan ook de voorzitter van de commissie Financiën op tot snelle agendering van deze hervorming van zodra de teksten klaar zijn bij het kabinet. “Ongetwijfeld herstelt dit voorstel de concurrentiepositie van deze sector en geeft dit onze producenten de eerlijke kans om hun producten wereldwijd aan te bieden. De consumenten zullen dit vakmanschap weten te smaken.”

Klik hier voor vraag en antwoord.