Van Biesen: “Vanaf 1 april 2017 geen BTW-kwartaalvoorschotten meer”

16105941_10154172703031867_8883686428334721759_nReeds meer dan een jaar klaagt Open Vld Kamerlid Luk Van Biesen het oneerlijk systeem van de verplichte BTW-voorschotten aan. “Vele ondernemingen hebben een sterk fluctuerende omzet. De huidige regel stelt dat de BTW-plichtige kwartaalvoorschotten moet storten in de twee maanden volgend op de aangifte, gelijk aan 1/3 van het BTW-bedrag van het vorig kwartaal. Deze voorschotten houden dus geen rekening met de werkelijke omzet van de periode maar wel met deze van de vorige periode. Indien men het voorschot van  1/3 niet tijdig betaalt, krijgt men een zware intrest aangerekend. Heel wat ondernemingen betalen hierdoor onjuiste voorschotten en soms zelf voorschotten zonder dat ze enige omzet realiseerden”, schetst Van Biesen het probleem.

Het liberale Kamerlid interpelleerde de minister van Financiën Van Overtveldt verschillende keren. Met voorbeelden maakte hij hem duidelijk dat dit een onfair systeem is. Nu laat de minister weten in antwoord op zo’n vraag van Van Biesen dat er een oplossing komt.

De minister gaf het volgende antwoord: “De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft op 30 december 2016 zijn advies gegeven over het ontwerp van KB dat de huidige regeling inzake de betaling  van de BTW-kwartaalvoorschotten opheft voor belastingplichtigen die BTW-kwartaalaangiften indienen. Naar analogie van de belastingplichtigen die BTW-maandaangiften indienen en die gehouden zijn een eenmalig voorschot te storten in de maand december, voert het ontwerp voor de belastingplichtigen die btw-kwartaalaangiften indienen de verplichting in om één enkel voorschot te betalen in de loop van de maand december. Het ontwerp van KB zal binnenkort ter ondertekening aan het staatshoofd worden voorgelegd en de nieuwe bepalingen zullen in werking treden op 1 april 2017. “

Van Biesen reageert tevreden: “Hierdoor zullen de belastingplichtigen alleen nog verplicht een voorschot betalen in december. Een voorschot dat eindelijk rekening houdt met de werkelijke omzet tot 20 december. Op die manier worden ondernemingen niet langer geconfronteerd met oneerlijke BTW-voorschotten.”

Klik hier voor vraag en antwoord.