Lokaal: dierenleed i.p.v. dierenwelzijn in Zemst

IMG_0295De VZW Dierenbescherming trok een dierenasiel op in Eppegem. Onderling geruzie met het Schepencollege leidde tot opzegging van de huurovereenkomst. Er zijn alleen verliezers in dit dossier, maar vooral de dieren zijn het slachtoffer van dit non-beleid.

Dankzij de onverdroten inzet van enkelen, het vele vrijwilligerswerk en de talrijke donaties en subsidies was het dierenasiel een voorbeeld voor velen. Een mooie plek waar vooral katten een opvang kregen in afwachting van hun nieuwe thuis.

Maar door de nalatigheid van het Schepencollege alsook de bemoeizucht én incompetentie van lokale politieke partijen staat het dierenasiel nu ter discussie. Vooral administratieve bezwaren zorgen voor de nodige ophef: het niet tijdig doorsturen van verslagen, het niet tijdig publiceren van de ter adoptie aangeboden katten op de website en vooral de beperkte openingsuren, deed de meerderheid beslissen om een vechtscheiding te organiseren met het huidig bestuur van VZW Dierenbescherming Zemst .

Dit resulteerde in de opzegging van de huurovereenkomst van de grond. Het gebouw werd echter gezet door VZW Dierenbescherming Zemst die dus eigenaar is van het gebouw. Nu moeten advocaten zich buigen over het juridisch statuut van dit gebouw en moeten experten de restwaarde van het asiel schatten. Vervolgens moet de VZW via deurwaarders uit de lokalen gezet worden en moet de gemeente een nieuwe structuur opzetten. Kortom van de ene procedure naar de andere. Jaren van getouwtrek omwille van de onwil van de ene en de onkunde van de andere.

Het gevolg is voorspelbaar. De dieren staan in de kou. In Zemst is dierenwelzijn nu echt ver te zoeken en is dierenleed opnieuw een begrip. Maar er is nog meer aan de hand. Diverse particulieren nemen het heft in eigen hand en dit onder het goedkeurend oog van het Schepencollege. Zo worden transporten georganiseerd naar Nederland om zwerfkatten weg te brengen, zonder garantie dat de katten er opgevangen worden. Bovendien krijgen wij meer en meer te horen dat er katten verdwijnen. Ja , zelfs katten worden vermoord teruggevonden en de overheid kijkt toe zonder een onderzoek in te stellen.

Voor Luk en Open Vld Zemst is de maat vol. Het welzijn van onze viervoeters is ons te belangrijk.