Ongelijke behandeling bij overdracht van erfpacht moet uit het WIB’92

2013parliament0001

Luk ondertekende een wetsvoorstel in opvolging van Frank Wilrycx dat voor een gelijke fiscale behandeling moet zorgen bij de overdracht van erfpacht. Binnenkort zal dit behandeld worden tijdens de Kamercommissie Financiën.

Het verwerven van een woning is de laatste jaren zeer duur geworden en wordt nog steeds duurder. Onder meer het stijgen van de vastgoedprijzen zorgt ervoor dat niet iedereen nog een woning kan kopen.

Voor vele jonge mensen of gezinnen is het instrument erfpacht daarom interessant. Hierbij wordt de grond of het huis niet verkocht door de eigenaar, maar in erfpacht gegeven voor minimum 27 jaar en maximum 99 jaar. Bij het begin van de pacht betalen de erfpachters een instapkost gevolgd door een maandelijks of jaarlijks canon. Canon kan je vergelijken met een soort van huur die je betaalt aan de eigenaar van de grond of het huis. Daardoor wordt de prijs voor een bouwgrond of een woning sterk gedrukt.

Zolang de erfpacht loopt of er is geen verkoop van de grond/woning, is er geen echt probleem. Maar, bij een eventuele verkoop van de woning of bouwgrond onder erfpacht, duikt er een ongelijkheid op met eigenaars die de grond of woning in volle eigendom hebben.

Bij de verkoop van een woning proberen eigenaars altijd wat winst te maken en er dus meer aan over te houden dan wat ze er zelf voor betaald hebben. Eigenaars die een woning/grond in volle eigendom hebben, zullen op de meerwaarde/winst niet belast worden.

Voor de overdacht van onroerende goederen onder erfpacht maakt het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (WIB92) wel een onderscheid. Bij de verkoop van een grond/woning onder erfpacht zal de uiteindelijke winst volledig belastbaar worden in de personenbelasting in het jaar waarin het bedrag betaald werd.

Een voorbeeld: een woning onder erfpacht, waarvoor reeds 100.000 euro aan canon en instapkosten werd betaald wordt verkocht aan 200.000 euro. De winst in deze casus is 100.000 euro en zal dus belast worden in de personenbelasting, aan de hoogste schrijf van belastingen aangezien deze vallen onder het marginaal tarief. Als in dit voorbeeld het huis in volle eigendom was, is de meerwaarde (100.000 euro) op het geheel vrijgesteld van de belasting (art. 93bis WIB 92).

Wie het volle recht heeft, betaalt geen personenbelasting. Wie een hiervan afgescheiden recht heeft, is wel personenbelasting verschuldigd op het deel van de vergoeding voor de overdracht van de erfpacht. Dit verschil in taxatie is niet te verantwoorden.

Het wetsvoorstel dat Luk mee ondertekende beoogt een belastingvrijstelling in te voeren voor overdrachten van erfpachten met betrekking tot een hoofdverblijf, volledig identiek aan de belastingvrijstelling bedoeld in artikel 93bis WIB92, met name voor overdrachten van hoofdverblijven of de ermee gelijkgestelde gevallen in volle eigendom.

Klik hier voor het wetsvoorstel.

Klik hier voor bijkomende documenten.