Wetsvoorstel: van 21% naar 6% BTW voor de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg en -onderhoud

IMG_4763Tijdens de Kamercommissie Financiën werd het wetsvoorstel m.b.t. de verlaging van 21% naar 6% BTW voor de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg en –onderhoud van Luk geïntroduceerd.

De verkoop en de levering van levende (sier)bomen, -heesters, -struiken en andere levende (sier)planten, bollen, knollen, wortels en ander plantgoed voor de sierteelt, zijn onderworpen aan het verlaagde btw-tarief van 6 % .

Het aanleggen van tuinen en het onderhoud ervan is een dienst, in het bijzonder een werk in onroerende staat, onderworpen aan het algemene BTW-tarief van 21 %. Daardoor worden de daarbij gebruikte materialen en planten als bijkomstigheid bij die dienst aan hetzelfde BTW-tarief onderworpen.

Hierdoor ontstaat een belangrijk onderscheid dat de eerlijke concurrentie verstoort. Als de tuineigenaar bloemen en planten rechtstreeks koopt bij een sierteler betaalt hij 6 % BTW. Koopt hij de planten echter aan bij een tuinaannemer die meteen ook zorgt voor de bemesting, de beplanting en de aanleg, betaalt hij niet alleen op de werkuren en het concept 21 % BTW, maar ook op de planten die bij de tuinaanleg of het -onderhoud worden geleverd. Nochtans moet de tuinaannemer, die de planten in eerste instantie zelf aankoopt bij een sierteler, op deze aankoop maar 6 % BTW betalen.

Maar niet enkel om oneerlijke concurrentie te vermijden zou een verlaging van het tarief van 21% naar 6% positief zijn. De toepassing van het verlaagd BTW-tarief van 6 % zou tevens een stimulans betekenen voor de werkgelegenheid en de tewerkstelling in de sector van de tuinaanleg en -onderhoud. In de sector zijn er afgerond 15.000 mensen actief. In grote lijnen zijn er 7.800 bedrijven/zaakvoerders waarvan 2/3 eenmanszaken en 1/3 met personeel. Zij stellen iets meer dan 8.000 werknemers tewerk. De aanleg en het onderhoud van parken, tuinen en plantsoenen is daarbij een vrij arbeidsintensieve aangelegenheid waar ook laaggeschoolde werknemers een job vinden.

Om deze doelstellingen te bereiken splitst dit wetsvoorstel de aanleg en het onderhoud van tuinen uit zodat de levering van de sierteeltproducten enerzijds en de daarbij verstrekte dienst anderzijds aan hun eigen BTW-tarief worden onderworpen. Dit wetsvoorstel zal er ook voor zorgen dat o.a. levende woudbomen, levende fruitbomen, e.d., dat deze goederen eveneens van het verlaagd tarief kunnen genieten wanneer ze bij de aanleg en het onderhoud van tuinen worden geleverd.

Klik hier voor het wetsvoorstel.

Klik hier voor bijkomende documenten.