89 inwoners, maar fusie is niet aan de orde

Voor twaalf Vlaamse gemeenten is fuseren momenteel geen optie, hoe graag ze misschien ook zouden willen. Ironisch, want de meeste zijn bijzonder klein.

Bron: De Morgen

De zes faciliteitengemeenten in de Brusselse rand, Voeren, Spiere-Helkijn, Mesen, Bever, Ronse en Herstappe mogen wettelijk gezien niet fuseren, hoe klein ze ook zijn. Herstappe is zelfs de kleinste gemeente van het land, met 89 inwoners.

Om aan die situatie iets te doen, werkt Open Vld-kamerlid Luk Van Biesen al jaren aan een wetsvoorstel. Als het van hem afhangt, wordt de wet zodanig gewijzigd dat faciliteitengemeenten onderling kunnen samengaan, maar ook met een gemeente uit hetzelfde gewest die geen faciliteiten aanbiedt aan Franstaligen. “Bij de eerste optie zouden de geplogenheden van de grootste van de twee gemeenten voor de hele fusiegemeente gaan gelden”, licht Van Biesen zijn voorstel toe. “Bij een fusie tussen een gemeente met en eentje zonder faciliteiten, blijven de faciliteiten enkel gelden in de wijken waar dat voorheen al het geval was.”

Van Biesen had zijn voorstel eind vorige legislatuur al klaar, maar aangezien de kwestie communautair gevoelig ligt, belandde het in de koelkast.

Nu de gemeenteraadsverkiezingen naderen, is er wel opnieuw een draagvlak, maakt hij zich sterk. Zeker in Wallonië zou er vraag naar zijn. Na de paasvakantie knoopt Van Biesengesprekken aan met de andere partijen.