BLOG: Doorrekening partijprogramma’s? Hoegenaamd geen loze belofte

Stemmen met rood potloodEr moet mij iets van het hart. De Kamer heeft enkele jaren geleden kamerbreed een wet aangenomen die het Planbureau de opdracht geeft om de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen na te rekenen. Zo kan de kiezer zich ten gronde informeren over de haalbaarheid en de financiële correctheid van de partijprogramma. Ikzelf stond mede aan de wieg van dit wetsvoorstel.

Deze wet moet nu in aanloop naar de verkiezingen van 2019 worden uitgewerkt. De modaliteiten worden momenteel besproken in de commissie ‘Politieke Partijen’ van het federaal parlement. Deze commissie laat zich hiervoor bijstaan door vier experts. Ik zetel plichtsbewust in die commissie, net omdat ik overtuigd ben van het nut van deze wet. Zo bespraken we op de laatste vergadering én de nota van de experts én de briefwisseling met het Planbureau. De nota van de experten kan u hieronder terugvinden. Ik heb reeds enkele maanden geleden aangedrongen op een experiment waarbij er proef wordt gedraaid op de verkiezingsprogramma’s van 2014. Tijdens de laatste vergadering ging men hierop in na een gunstig advies van de experts.

Er zijn wel nog enkele knelpunten. Zo meent het Planbureau dat ze niet voldoende medewerkers hebben om deze belangrijke taak uit te voeren. In de pers worden deze week karikaturen gemaakt. De huidige meerderheid zou af willen van deze wet en weigert voldoende financiering te geven aan het Planbureau. Deze kritiek wordt ingefluisterd door de oppositie. Maar ik stel vast dat -op Karin Temmerman (sp.a) na-, vele Kamerleden –ook niet van Groen- gewoonweg niet eens aanwezig zijn in de commissie waar de discussie wordt gevoerd!

De eis om meer middelen voor het planbureau is overigens niet geheel ten onrechte. Daarom is het permanent overleg met het planbureau in onze commissie broodnodig. Het planbureau heeft bijna een jaar een tiental extra medewerkers in dienst om deze wet uit te werken. Maar het mag gezegd dat het planbureau te weinig vooruitgang boekte. De leiding van het planbureau zet nu blijkbaar zijn zinnen op een ongelimiteerde bedelactie. En daar passen we voor.

Mijn oproep is dus heel duidelijk: de collega’s van de andere partijen roep ik op om de discussie te voeren in de commissie Politieke Partijen, samen met het planbureau dat ook vooruitgang moet boeken. Zo kunnen we komen tot een realistisch traject richting 2019, mét voldoende mensen en middelen die een degelijke doorrekening van de programma’s kunnen realiseren. Want laat er geen twijfel over bestaan: daar zijn mijn partij en ikzelf nog altijd een grote voorstander van.

Handtekening-Luk