Saldering schulden en vorderingen

RrIsZQ06_400x400Tijdens de Kamercommissie Financiën eerder deze week vroeg Luk de status op m.b.t. de afstemming van de programma’s van de diverse belastingdiensten in het land om zo te kunnen overgaan tot schuldsaldering.

De laatste jaren is er al veel vooruitgang geboekt binnen de diverse belastingdiensten van eenzelfde niveau. Een voorbeeld: Je hebt een tegoed in de personenbelasting, maar nog openstaande Federale boeten. Deze laatste worden dan reeds gecompenseerd doordat er minder tegoed wordt uitgekeerd. Maar indien u nog schulden zou hebben aan de Regionale belastingdiensten zal dit niet gebeuren daar er geen samenwerking is tussen beide niveaus.

De Vlaamse Belastingdienst is vragende partij. Sinds begin 2016 zijn er onderhandelingen tussen de administraties, maar de complexiteit en de diversiteit van de gebruikte programma’s zorgen voor heel wat kopzorgen. Blijkbaar spreken de programma’s niet dezelfde computertaal.

Vooral de bekommernis over de juistheid van de inhoudingen is terecht. De laatste weken was Luk opnieuw getuige van fundamentele onjuiste informatiedeling tussen de diensten. Zopas verkocht een klant van het boekhoudkantoor van Luk een appartement. Hij kreeg van de notaris een brief dat er nog openstaande VLABEL bestond (zijnde verkeersbelasting). De notaris hield het bedrag af van de verkoper en stortte het door aan de administratie conform de ontvangen brief van VLABEL. Drie weken later kreeg de verkoper de bedragen terug van de notaris omdat de brief van VLABEL niet correct bleek.

Nog een voorbeeld: Vorige week kreeg een klant een brief dat hij de teruggave van de personenbelasting niet zal terugkrijgen omdat er nog een penale boete openstond bij de rechtbank. Wij schreven de rechtbank aan en vernamen dat het ging om een penale boete eind 2015, die wel degelijk was aangezuiverd begin 2016. Laconiek kreeg de klant een mailtje dat hij de teruggave wel mag verwachten binnen vier maanden!

Luk is uiteraard grote voorstander van saldering. Maar de belastingplichtige moet zekerheid hebben over de accuraatheid. Anno 2017 moet het toch mogelijk zijn om dit, in een modelstaat als België, te realiseren met de nodige zekerheid voor de belastingplichtige.

Klik hier voor vraag en antwoord.