Van Biesen zal amendement indienen zodat DeMens.Nu volledige subsidie kan ontvangen

IMG_5163Door een technisch euvel werden de subsidies aan de georganiseerde vrijzinnigheid met 32% verlaagd in de begroting van 2017. Open Vld Kamerlid Luk Van Biesen ondervroeg hierover bevoegd minister Geens. Van Biesen zal samen met de meerderheid een amendement indienen om te zorgen zodat DeMens.Nu ook dit jaar de middelen zal krijgen waar ze recht op heeft.

In onze Grondwet staat dat de erkende erediensten en levensbeschouwingen recht hebben op financiële steun. In de begrotingsaanpassing van 2017 worden de toelagen voor de Centrale Vrijzinnige Raad, beter bekend als DeMens.Nu, dit jaar met 32% verminderd.

“Dat verrast ons”, reageerde Luk Van Biesen. “Te meer omdat er geen reden werd aangegeven. Het stelt de georganiseerde vrijzinnigheid voor financiële problemen voor engagementen die zijn aangegaan dit jaar.”

Het liberale Kamerlid ondervroeg minister Geens over dit voorval. Die antwoordde dat er aan een aantal administratieve voorwaarden niet voldaan werd. Van Biesen zal nu samen met de regering een amendement indienen op de begroting om er voor te zorgen dat DeMens.Nu alsnog de middelen krijgt waar ze recht op heeft.