“Laten we dit rechtzetten”

België heeft de fiscale gunstmaatregel voor voetbalclubs wel degelijk niet aangegeven bij Europa. “Maar een gelijkaardige regeling voor wetenschappers kreeg wel Europese goedkeuring”, wordt beklemtoond. Alvast Open VLD pleit ervoor om de zaak nu alsnog met Europa te regelen, “zodat onze clubs niet langer in onzekerheid moeten leven.” Die dreigen in het slechtste geval immers 400 miljoen euro te moeten terugbetalen.

Bron: Het Nieuwsblad

“Waarom we deze fiscale regelgeving niet hebben aangemeld? We hadden net een gelijkaardige regeling uitgewerkt voor wetenschappers en Europa had die goedgekeurd”, beklemtoont Open VLD-parlementslid Luk Van Biesen, die in 2008 mee aan de basis lag van deze – volgens hem – “nog steeds zeer waardevolle regelgeving.”Ook SP.A-parlementslid David Geerts – toen ook betrokken bij dit dossier – bevestigt dat iedereen toen van mening was dat Europa niet ingelicht hoefde te worden. In de Europese wandelgangen was gisteren echter te horen dat ons land wel degelijk dat initiatief moest nemen en dat er daar mogelijk gevolgen aan vasthangen.

Hoe het nu verder moet? Europarlementslid Ivo Belet (CD&V) pleit voor kalmte. “De kans bestaat dat Europa deze regelgeving na onderzoek gewoon goedkeurt. We kennen het standpunt van Europa immers niet. Trouwens, in andere ietwat gelijkaardige sportdossiers – denk aan de Franse voetbalstadions die voor het WK voetbal deels met Frans overheidsgeld zijn gebouwd – heeft Europa ook een eerder soepele houding ingenomen.”

Maar Europarlementslid Hilde Vautmans (Open VLD) wil de zaak niet op haar beloop laten, met alle mogelijke risico’s voor de Belgische voetbalclubs. “Laten we daarom zelf nu het gesprek met Europa aangaan en bespreken hoe we dit dossier voor eens en voor altijd kunnen regelen. Onze clubs vragen – terecht – duidelijkheid. Laten we hen die geven.”

Maar zo’n Europese doorlichting van de Belgische gunstmaatregel zou de clubs zuur kunnen opbreken. In ruil voor deze fiscale stimulans moesten clubs in de jeugdwerking investeren. Dat gebeurt echter niet altijd. Het is eerder een maatregel geworden om de hoge lonen van topvoetballers ietwat verteerbaar te maken.

Gewone werknemers

“Wat Groen betreft, kan er geen sprake

van zijn dat deze fiscale maatregel door de profclubs louter wordt gebruikt om de lonen van hun jonge topspelers te betalen”, beklemtoont Groen-parlementslid Imade Annouri.

Ook bij S.PA leeft daarover enige frustratie. “Hoe verkoop je deze gunstmaatregel nog aan gewone werknemers, zeker wanneer blijkt dat er niet altijd wordt voldaan aan de absolute voorwaarde om met het uitgespaarde geld de jeugdwerking van de voetbalclubs te ondersteunen?”, zegt Kamerlid David Geerts.