Politiek wil fiscale regels voetbalclubs dan toch voorleggen aan Europa

‘Waarom we deze fiscale regelgeving niet hebben aangemeld? We hadden net een gelijkaardige regeling uitgewerkt voor wetenschappers en Europa had die goedgekeurd’, zegt Open VLD-parlementslid Luk Van Biesen, die in 2008 mee aan de basis lag van de fiscale gunstmaatregel voor voetbalclubs (DS 26/7). In de Europese wandelgangen was gisteren echter te horen dat ons land wel degelijk dat initiatief moest nemen en dat er daar mogelijk gevolgen aan vasthangen.

Bron: De Standaard

Hoe het nu verder moet? Europarlementslid Ivo Belet (CVD&) pleit voor kalmte. ‘De kans bestaat dat Europa deze regelgeving na onderzoek gewoon goedkeurt.’Maar Europarlementslid Hilde Vautmans (Open VLD) wil de zaak niet op zijn beloop laten, met alle mogelijke risico’s voor de Belgische voetbalclubs. ‘Laten we daarom zelf nu het gesprek met Europa aangaan en bespreken hoe we dit dossier voor eens en voor altijd kunnen regelen.’

Zo’n Europese doorlichting van de Belgische gunstmaatregel zou de clubs zuur kunnen opbreken. In ruil voor deze fiscale stimulans moesten clubs in de jeugdwerking investeren. Dat gebeurt niet altijd. Het is eerder een maatregel geworden om de hoge lonen van topvoetballers ietwat verteerbaar te maken.

‘Wat Groen betreft, kan er geen sprake van zijn dat deze fiscale maatregel alleen door de profclubs wordt gebruikt om de lonen van jonge topspelers te betalen’, beklemtoont Groen-parlementslid Imade Annouri.

Ook bij S.PA leeft daarover enige frustratie. ‘Hoe verkoop je deze gunstmaatregel nog aan gewone werknemers?’, zegt Kamerlid David Geerts. (wer)