De belastingcontroleur die bijt

Zijn hobby is wandelen, maar in het dagelijkse leven is Guy Loots vooral bekend als de Limburgse BBI-inspecteur met erg scherpe tanden.

Bron: De Standaard 

Guy Loots verkiest zelf om niet met de pers te praten en wil zijn naam liefst niet in de krant. Maar ongewild was hij gisteren wel hét gespreksonderwerp in fiscale kringen. Als BBI-inspecteur heeft hij een dossier op zijn bureau waarvan de maatschappelijke relevantie overduidelijk is. Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), met drie campussen (Lanaken, Genk en Waterschei), 3.000 medewerkers en jaarlijks 450.000 consultaties, heeft van Loots een claim op zijn bord gekregen van 58 miljoen euro.De BBI is het niet eens met de manier waarop het ZOL zijn fiscale fiches voor uitbetaalde erelonen opstelt, met die stevige claim als resultaat, meldde De Tijd gisteren. Sommigen spreken van een agressieve operatie, omdat de BBI een belastingverhoging van 103 procent toepast alsof het om geheime commissies gaat, terwijl helemaal niet is aangetoond dat er belasting is ontdoken.

De BBI heeft er problemen mee dat het ziekenhuis de erelonen van de betrokken artsen uitkeert aan hun maatschap. Dat is een vorm van associatie met een eigen kosten- en inkomstenverdeling, maar zonder rechtspersoonlijkheid. Daardoor is het lastig controleren wie wat kreeg, zegt de fiscus, die dan bijvoorbeeld aan de boekhouder van de maatschap moet vragen hoe de precieze verdeling is gebeurd. De BBI is van oordeel dat het ziekenhuis zelf individuele fiches per arts moet opstellen in plaats van één fiche op naam van de maatschap.

Limburgs fruit

Het is niet de eerste keer dat Loots een high profile dossier aanpakt. Een van zijn bekende zaken is dat van de Belgische Fruitveiling (BFV). Kort samengevat nam de BBI geen genoegen met het bestaande systeem van forfaitaire belastingen. Zo’n forfaitair systeem houdt in dat in een goed jaar te weinig belasting wordt betaald en in een slecht jaar te veel. Zo’n 4.500 fruitboeren werden doorgelicht. De Belgische Fruitveiling werd ervan beschuldigd informatie achter te houden. De sector sprak over gerichte desinformatie. De zaak stierf uiteindelijk een stille dood.

Een ander mediageniek dossier waar Loots op werkte, is dat van de belspelletjes op televisie. De

vraag was of die louter amusement waren, dan wel gokspelen waarop belasting verschuldigd was. Op een bepaald ogenblik stelde de fiscus na overleg met Financiën een rondzendbrief op om vast te leggen hoe de regels voortaan geïnterpreteerd moesten worden. Het belette Loots niet om toch door te zetten met zijn claim. De man heeft de reputatie niet te wijken.

Wat ook veel wenkbrauwen deed fronsen, was de zaak van een nogal ijverige teamgenoot van Loots die beweerde bij een bezoek aan een bedrijf tegen de grond te zijn gemept. Dat die klap was verzonnen, bleek pas voor de strafrechter in Hasselt.

Geen overlegcultuur

De BBI heeft de reputatie scherp uit de hoek te kunnen komen. Maar volgens een voormalige BBI-directeur verschilt de aanpak sterk van regio to6t regio. ‘In sommige regio’s heb je of had je mensen die hun tanden lieten zien maar die, zodra ze rond de tafel zaten, een oplossing zochten. In de provincie Limburg is die cultuur van aan tafel een oplossing uitwerken er veel minder of niet. Daar blijft het een hardere aanpak.’

Mark Delanote, professor fiscaal recht aan de VUB en de UGent, noemt de demarche van de BBI Hasselt zonder omwegen fors. ‘De manier waarop de BBI met die hoge aanslag het ziekenhuis het mes op de keel zet, is agressief. Het lijkt erop dat de fiscus op die manier het ziekenhuis het opsporingwerk wil laten doen.’

Te simpel

Volgens Delanote is het probleem dat de fiscale wet de kwestie van zo’n ‘doelgebonden onverdeeldheid’ (wat een maatschap is) niet kent. ‘De fiscale wet is op dat punt te simpel en gaat uit van het individu. Juridisch zit er een vennootschap tussen, waardoor er nu een vrij schizofrene discussie aan de gang is.’

Luk Van Biesen (Open VLD) liet gisteren weten dat hij het ziekenhuis steunt in dit conflict. Volgens het liberale Kamerlid stellen de associaties wel degelijk individuele fiches op en neemt elke arts die op in zijn belastingaangifte. Hij spreekt dan ook over een ‘draconische stap van de BBI’.

Ook Van Biesen merkt op dat de fiscus het begrip maatschap niet kent. Daarom stelt hij voor dat, in afwachting van een aanpassing van de regels, het ziekenhuis de contactpersoon van de maatschap aan de fiscus meedeelt.

Bij de BBI zelf weigerde de top commentaar. ‘Dit moet via overleg tussen controleurs en belastingplichten worden opgelost’, luidt het.

Pascal Dendooven ■