Premier Michel wil sanctie voor prins Laurent na bezoek aan viering Chinees leger

Dat prins Laurent aanwezig was bij de viering van het Chinese leger, zet kwaad bloed bij de federale regering. Hij moet de regering immers toestemming vragen voor contacten met buitenlandse gezagsdragers.

Bron: Knack

Prins Laurent had zelf bekend gemaakt dat hij ‘op persoonlijke uitnodiging’de negentigste verjaardag van het Chinese leger had bijgewoond. Dat zorgt niet alleen voor wrevel omdat het Chinese regime een bedenkelijke reputatie heeft, maar ook omdat de prins geen toestemming had gevraagd aan de federale regering. Nochtans is hij dat verplicht als hij contact wil hebben met buitenlandse gezagsdragers.Voor de regering lijkt dit het incident te veel. Premier Michel kondigde intussen aan de prins een ‘proportionele sanctie’te willen opleggen. N-VA-Kamerlid Peter Buysrogge wijst erop dat de prins eerder al een flinke waarschuwing had gekregen na een onderhoud met de premier van Sri Lanka.’Het kan niet dat Laurent belastinggeld ontvangt en toch volledig zijn zin doet als een ongeleid projectiel’, besluit Peter Buysrogge.’Ik zal de eerste minister dan ook over dit incident ondervragen en ik ga ervanuit dat hij er nu de gepaste gevolgen aan geeft.’

Ook bij Open VLD wil men de zaak niet blauwblauw laten en worden vragen gesteld over de dotatie van de prins. ‘Ik zit nu al vier legislaturen in het parlement en altijd waren er problemen met leden van de koninklijke familie en Laurent in het bijzonder’, zegt Luk Van Biesen (Open VLD) in Het Nieuwsblad. ‘Met de zesde staatshervorming hebben we dat proberen te regelen met een wet op de protocollaire functies. De leden van de koninklijke familie moeten daardoor verplichte schriftelijke verslagen indienen van hun activiteiten. Maar als je die verslagen leest, moet je toch de vraag stellen of dat de dotatie wel rechtvaardigt. Sommigen schrijven uitzonderlijke weinig en anderen schrijven wel veel maar zonder veel inhoud of toegevoegde waarde.’