Meerderheid en oppositie in de clinch over opheffing bankgeheim

Roel Deseyn (CD&V) en Luk Van Biesen (Open Vld) discussieerden vandaag het bankgeheim in de commissie.In de parlementscommissie rond het fiscale schandaal van de ‘Panama Papers’ werd er vandaag stevig gedebatteerd over de mogelijke opheffing van het bankgeheim. De sp.a confronteerde CD&V met eerdere verklaringen in de media, die tegenstrijdig zouden zijn met een aanbeveling uit het rapport van de meerderheid, maar CD&V stelde zich toch tevreden met de tekst. “Ik vind dat we hiermee al een grote stap zetten”, verklaarde Kamerlid Roel Deseyn.

Bron: Het Laatste Nieuws

Wordt het bankgeheim in België nu effectief opgeheven of niet? Volgens Open Vld-Kamerlid Luk Van Biesen niet, terwijl Deseyn vorige maand in De Standaard verklaarde dat er nu wel een aanbeveling op tafel ligt die hiervoor pleit. In de tekst van de meerderheid luidt het letterlijk dat, in het kader van de strijd tegen belastingfraude, “een bankonderzoek kan uitgevoerd worden voor de rekeningen waarvan de houder niet gekend is, maar waarvoor aanwijzingen bestaan dat die rekening voor belastingontduiking wordt gebruikt”. Daarnaast luidt het ook dat “de automatische gegevensuitwisseling in België aangewezen is voor zover nuttig en nodig voor het correct verwerken en controleren van de Belgische belasting”.

Sp.a-kamerlid Peter Vanvelthoven vindt dat de meerderheid de lat hiermee “wel erg laag legt”. Internationaal is er al de verplichting om bankgegevens te delen, waarom dan niet op Belgisch niveau?, vroeg hij zich af. Open Vld-er Van Biesen verduidelijkte dat het bankgeheim wel degelijk vervalt, “op voorwaarde dat het nuttig en nodig is bij een fraude-onderzoek”. De liberaal waarschuwde te passen voor “bancair voyeurisme, waarbij bankgegevens op de Brusselse grote markt te grabbel worden gegooid”. Vanvelthoven wees erop dat dit helemaal niet het geval is: enkel de fiscus zou inzage krijgen in de bankgegevens, zoals nu al het geval is voor de lonen.

Ook Deseyn (CD&V) verdedigde de tekst van de meerderheid. “Ik vind de voorwaarde ‘nuttig en nodig’ helemaal niet zo contradictorisch met onze visie over het bankgeheim. Ik vind ook dat we hiermee al een grote stap zetten”, klonk het. Maar Marco Van Hees van PTB vroeg zich af hoe de fiscus een fraude-onderzoek kan opstarten als die niet over financiële gegevens beschikt.