Voor u gelezen: “Hervorming vennootschapsbelasting vermindert belastingdruk voor kmo’s ‘drastisch’ ”.

Op het einde van vorig jaar werd de hervorming van de vennootschapsbelasting in de Kamer goedgekeurd. De titel van het artikel in Trends vat deze hervorming goed samen “Hervorming vennootschapsbelasting vermindert belastingdruk voor kmo’s ‘drastisch’ ”.

Luk is iemand die altijd in de weer is voor onze zelfstandigen en hen zoveel mogelijk wil ondersteunen. Ook mensen met een ondernemende geest moeten aangemoedigd worden. Daarom werkt Luk de laatste jaren nauw samen met Minister Van Overtveldt en zijn kabinet om o.a. de belastingen te verschuiven van kmo’s naar grotere, internationale bedrijven die momenteel vaak door de mazen van het net glippen.

Door deze hervorming wordt de belastingdruk voor onze kmo’s verlaagd en krijgen ze meer ademruimte om zich verder te ontplooien en te groeien. Iets wat Luk enkel maar kan aanmoedigen.

Klik hier voor het artikel uit Trends.