“Hou uw administratie in de hand, meneer Van Overtveldt”

Steeds meer melden tal van collega’s aan Luk te ver gaande tussenkomsten van de fiscale controleurs bij controles van hun klanten. Ook worden nieuwe interpretaties van bestaande structuren zoals vruchtgebruik en recht van opstal geïntroduceerd. Het enige lichtpunt was het terugfluiten van de BBI in de zaak rond de betaalkaarten. Het is duidelijk dat de fiscale administratie zich meer en meer ontplooit als een staat binnen de staat. Hoogtijd dat de Minister zijn administratie opvolgt en de administratie terecht wijst.

De fiscale administratie vraagt niet enkel meer de gegevens, zoals algemene rekeningen, aan- en verkoopdagboeken en financiële gegevens, op bij een controle, maar ook meer en meer de software van de boekhouder. Dit om bepaalde onderzoeken specifiek uit te voeren. Indien de boekhouder de software niet ter beschikking stelt volgt een strenge controle bij de betrokkene ter plaatse. Sommige boekhouders vertellen aan Luk dat ze expliciet contact opnamen met de belastingplichtige om te wijzen dat de controle er kwam doordat de boekhouder niet voldoende zou meewerken. Dit kan echt niet.

De berekeningsfundamenten waarop systemen zoals vruchtgebruik en recht van opstal zijn gebaseerd zijn steeds transparant en duidelijk geweest. Weinig voer voor interpretatie. Nu krijgen we een wildgroei van mogelijkheden waarbij er zelfs echte verschillen bestaan per regio in dit land. Daarenboven worden zelfs afsprakennota’s (zoals rulings) in vraag gesteld. Rechtszekerheid is essentieel in een economie. Indien een weg fiscaal wordt uitgewerkt moet deze kunnen gevolgd worden tot het einde van de rit en mag het niet zijn dat de administratie diverse malen van gedacht kan veranderen.

De rechtbank heeft gelukkig de BBI teruggefloten in het dossier rond de betaalkaarten. De bijzondere belastinginspectie moet binnen de lijnen kleuren.

De relatie van de fiscale administratie met de accountants en de belastingplichtigen zijn omschreven in diverse charters. Zo werkte Luk mee met het charter dat de rechten en plichten vastlegt tussen de cijferberoepen en de administratie. Toezien op de rechten en plichten van de belastingplichtigen, op de rechten en plichten van de boekhouders en op de deontologie van de fiscale administratie is één van de hoofdopdrachten van de minister van Financiën.

De samenwerking tussen administratie en kabinet is niet optimaal : de belastingplichtige is hiervan de dupe.

Johan los dit op!