Wet Van Biesen / De Coninck – Bijzondere wet verkiezingsuitgaven voor de lokale verkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 komen steeds dichter en dat begin je hier en daar te merken. Lokale partijen/afdelingen beginnen zich klaar te stomen, maar er heerst vaak nog onduidelijkheid over wie er nu bevoegd is voor de controle op de verkiezingsuitgaven. Het wetsvoorstel van Luk en Inez De Coninck zorgt voor meer duidelijkheid en rechtszekerheid.

De adviezen van de Raad van State over welke overheid, de Federale overheid of de Gewesten, bevoegd is voor de regeling van de verkiezingsuitgaven voor de lokale verkiezingen zijn niet eenduidig. Sommige Gewesten hebben bepalingen aangenomen die afwijken van de Federale regeling, o.m. inzake de sperperiode, de toegelaten uitgaven en campagnemiddelen.

In de praktijk gaan de Federale en Gewestoverheden bovendien uit van een Gewestbevoegdheid ter zake, sinds de Gewesten de lokale verkiezingen organiseren.

Omdat de huidige wetgeving voor interpretatie vatbaar is heeft Luk, samen met Inez De Coninck een wetsvoorstel ingediend dat meer duidelijkheid en rechtszekerheid schept. Het wetsvoorstel vermeldt nu duidelijk dat de Gewesten bevoegd zijn om de verkiezingsuitgaven te regelen voor de lokale verkiezingen.

Klik hier voor het wetsvoorstel.