Wet Van Biesen / Piedboeuf – fiscale aftrek giften aan universitaire ziekenhuizen

Vandaag zijn giften aan universitaire ziekenhuizen reeds fiscaal aftrekbaar. Giften aan stichtingen die verbonden zijn aan universitaire ziekenhuizen zijn dat echter niet. De Kamercommissie Financiën nam vorige week het wetsvoorstel van Luk en collega Benoît Piedboeuf aan die deze anomalie wegwerkt. Deze stichtingen verrichten vaak cruciaal wetenschappelijk onderzoekswerk. Het is niet meer dan normaal dat ook giften aan hen fiscaal aftrekbaar worden.

Wie vandaag een gift doet aan een erkend universitair ziekenhuis, kan rekenen op een gedeeltelijke terugvordering via de belastingbrief. Deze fiscale aftrekbaarheid van 45% geldt vanaf giften van minstens 40 euro. Voor Luk is dit een belangrijke stimulans voor liefdadigheid.

Universitaire ziekenhuizen gebruiken deze giften vaak om hun wetenschappelijk onderzoek te financieren en zo de strijd tegen ziektes op te drijven. Maar vele ziekenhuizen wensen hun werven van hun middelen voor hun medisch wetenschappelijk onderzoek onder te brengen bij een onafhankelijke stichting. Op die manier kan het financieel beheer van deze middelen gebeuren door personen die daartoe specifiek worden aangesteld, waardoor de fondsen op een meer professionele en transparante wijze kunnen worden beheerd en besteed. Probleem is dat giften aan deze stichtingen niét fiscaal aftrekbaar zijn.

Daar kan een mouw aan gepast worden wanneer deze stichtingen elk afzonderlijk een aanvraag doen om officieel erkend te worden. Maar het is efficiënter om deze stichtingen verbonden aan universitaire ziekenhuizen mee op te nemen in de wet die de ziekenhuizen erkent. Het wetsvoorstel van Luk, dat dit mogelijk maakt, werd vorige week dan ook aangenomen in de Kamercommissie Financiën.

Binnenkort zullen alle giften aan deze onderzoekstichtingen verbonden aan de erkende universitaire ziekenhuizen dus ook fiscaal aftrekbaar zijn.

Klik hier voor de toelichting van het wetsvoorstel.

Klik hier voor de aangenomen tekst.